sobota, 3 stycznia 2009

Chrześcijaństwo i moralnośćW szóstym wieku pewien grecki niewolnik o imieniu Ezop, pisał bajki które są do dzisiaj znane na całym świecie. Są one jednocześnie zabawne i pouczające. Każda kultura ma swoje sposoby aby uczyć młode pokolenia pracowitości, uczciwości, pokory, sprawiedliwości itd. Prawie każda religia na świecie także uczy morałów. Buddyzm, Islam, Hinduizm uczą że ludzie powinni być moralni. Chrześcijaństwo jest wyjątkiem. My nie glosimy moralności, my głosimy Jezusa. Biblia nie naucza, że człowiek powinien być uczciwy, pracowity, pokorny itd. Biblia naucza, że człowiek jest grzeszny i nie jest w stanie zmienić swojego zachowania. Człowiek nie może być moralny, jest całkowicie grzeszny i brakuje mu mocy aby zmienić swoje zachowanie. Chrześcijaństwo naucza, że człowiek potrzebuje Jezusa. Jezus zmienia swoje dzieci. Biblia naucza że "morały" są owocami Ducha, i bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie czynić dobra. Jezus nauczał, że on jest krzewem winnym a my jesteśmy latoroślami, i jeżeli jesteśmy połączeni z Jezusem to będziemy wydawać owoce, ale bez Jezusa nic uczynić nie możemy.

Nigdy nie możemy stać w niedzielę i głosić moralności. Jeżeli człowiek wychodzi z nabożeństwa i mówi że głównym tematem nauczania było to, że powinniśmy kochać innych, to nauczyciel nie zdaje egzaminu. Chrześcijaństwo głosi, że nikt nie jest w stanie kochać innych bez interwencji Jezusa. Potrzebujesz interwencji Jezusa, żebyś mógł kochać innych. Potrzebujesz Jezusa, aby być pracowity. Potrzebujesz Jezusa, aby być uczciwy. Potrzebujesz Jezusa, aby być sprawiedliwy. Ewangelia jest o tym, że Jezus cię zmienia.

Nasze dzieci nie mogą wychodzić ze szkółki niedzielnej z nauczaniem o moralności. Muszą słuchać nauczania, że potrzebują Jezusa. Tylko Jezus może zmienić nasze dzieci.

Wiele razy słyszałem ludzi z innych kościołów mówiących, że tak naprawdę każda religia jest dobra. To dlatego, że oni myślą że każda religia naucza ludzi moralności. Ale nie rozumieją chrześcijaństwa. My nauczamy inaczej. Żaden człowiek nie może być moralny bez narodzenia na nowo. Każda osoba potrzebuje Jezusa, i to Jezus nas zmienia. To jest Chrześcijaństwo.

Brak komentarzy: