czwartek, 9 kwietnia 2009

Chce do ciebie podobnym być


W niedzielę na nabożeństwie śpiewaliśmy pieśń "Chce do ciebie podobnym być." Po pieśni zapytałem „jak w praktyce możemy zrealizować ten cel?” Czyli co możemy zrobić, aby stać się bardziej podobnymi do Jezusa. Odpowiedzi były bardzo dobre dlatego pomyślałem, że warto napisać o nich artykuł. Starałem się zapamiętać wszystkie odpowiedzi z nabożeństwa:

Sarah powiedziała- Jeżeli chcemy stać się podobnymi do Jezusa musimy czytać Boże Słowo. (słusznie, że to była pierwsza odpowiedź, ponieważ to jest podstawową rzeczą. Nie możemy stać się podobnymii do Jezusa jeżeli nie wiemy kim jest Jezus. Poznajemy Jezusa przez Biblię.)

Michał powiedział - możemy uczyć się fragmentów Słowa Bożego na pamięć, żeby Bóg zmieniał nasze myślenie. (w ten sposób możemy mieć słowa Jezusa w naszym myśleniu bezustanie.)

Anna powiedziała - możemy pomagać innym. (dobra odpowiedź, nie tylko dlatego, że kiedy pomagamy innym to jesteśmy w tym momencie podobni do Jezusa, ale także dlatego, że Bóg nas zmienia przez służbę. Kiedy służymy, to Bóg nas kształtuje żebyśmy stawali się bardziej podobni do Jezusa. Pomaganie innym to praktyka, nikt nie stanie się podobny do Jezusa bez praktyki.)

Dorota powiedziała - pragnienie jest niezbędne. Jeżeli nie chcemy stać się podobnymi do Jezusa to się nie staniemy. (Jest napisane, że Bóg daje nam nowe serca, czyli Bóg zmienia nas w zależności od tego jak my tego pragniemy. Jeżeli brakuje nam pragnienia to trzeba modlić się do Boga i prosić Go aby zmieniał nasza serca.)

Marzena powiedziała - jeżeli chcemy stać się podobnymi do Jezusa to musimy za zło odpłacać drobem. (Jezus jest dla nas przykładem, mimo tego, że ludzie go nienawidzili jednak wziął ich karę na siebie. Kiedy ludzie nienawidzili Jezusa, Jezus ich kochał. Kiedy ludzie nas krzywdzą my musimy robić to co Jezus zrobił – odpłacić dobrem.)

Ilona powiedziała - musimy być cierpliwi ponieważ stawanie się podobnym do Jezusa jest procesem i nie można go zrealizować w jednej chwili. (Według mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które musimy zrozumieć. Bywa, że Chrześcijanie denerwują się kiedy są już Bożymi dziećmi przez jakiś czas i dalej walczą z grzechem. Nie możemy zrezegnować z walki kiedy przeżywamy porażki. Kiedy upadniesz musisz wstać i iść za Jezusem.)

Na koniec dodałem, że Bożą wolą jest, żebyśmy wspόłpracowali z innymi chrześcijanami w tym procesie. Jak jest napisane, „całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.” -Kol. 2:19

Każda z tych odpowiedzi jest słuszna i dobra. Stanowi praktyczną radę jak możemy krok po kroku, stawać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa. Jeżeli chcesz, to proszę dodaj do naszej listy praktyczne rzeczy co możemy zrobić aby stać się podobnymi do Jezusa.

Brak komentarzy: