poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

4. ABY UZYSKAĆ SWOJE WŁASNE ZMARTWYCHWSTANIE


A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,

Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Hebrajczyków 13:20-21Śmierć Chrystusa nie tylko poprzedziła jego zmartwychwstanie – była to cena na uzyskanie tego. To właśnie dlatego Hebrajczyków 13:20 mówi, że Bóg nabył go z umarłych „przez krew przymierza wiecznego”.

„Krew przymierza” jest krwią Jezusa. Jak sam powiedział: „To jest krew przymierza” (Mateusza 26:28). Kiedy Biblia mówi o krwi Jezusa, odnosi się ona do jego śmierci. Zbawienie nie mogłoby zostać dokonane przez samo krwawienie Jezusa. Jego wykrwawienie się na śmierć jest tym, co czyni jego przelew krwi decydującym.

Teraz, jaka jest relacja pomiędzy przelewem krwi Jezusa, a zmartwychwstaniem? Biblia mówi, że nie tylko został on wskrzeszony po przelewie krwi, ale, że przez ten przelew. Oznacza to, że to, co śmierć Chrystusa uzyskała, było tak pełne i tak doskonałe, że zmartwychwstanie było nagrodą i windykacją tego, co Chrystus osiągną w śmierci..

Gniew Boga zastał usatysfakcjonowany cierpieniem i śmiercią Jezusa. Święte przekleństwo przeciwko grzechowi zostało całkowicie zaabsorbowane. Posłuszeństwo Chrystusa zostało ukończone w pełnej mierze. Cena przebaczenia została całkowicie zapłacona. Sprawiedliwość Boga została całkowicie windykowana. Wszystko, co pozostało do zrealizowania, to publiczna deklaracja Bożego zatwierdzenia. Zostało ono dane przez wskrzeszenia Jezusa z martwych.

Kiedy Biblia mówi: „A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach” (1 Koryntian 15:17), rzecz nie polega na tym, że zmartwychwstanie udowadnia, że śmierć Jezusa jest całkowicie wystarczającą ceną. Jeśli Jezus nie powstałby z martwych, to jego śmierć byłaby porażką, Bóg nie windykowałby swojego niosącego grzech osiągnięcia, a my nadal bylibyśmy w naszych grzechach.

Ale prawdą jest to, że „Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca” (Rzymian 6:4). Sukces jego cierpienia i śmierci został windykowany. Ale jeśli pokładamy naszą ufność w Chrystusie, to nie jesteśmy już w naszych grzechach. Bo „przez krew przedwiecznego przymierza”, Wielki Pasterz został wskrzeszony i żyje na wieczność.


z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: