wtorek, 28 kwietnia 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

7. ABY ANULOWAĆ LEGALNE ŻĄDANIA PRAWA
PRZECIWKO NAM


I was, gdyście byli umarłymi w grzechach…
[Bóg] wespół z nim ożywił,
odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał
przeciwko nam ze swoimi wymaganiami,
i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
Kolosan 2:13


Cóż za głupotą jest żeby myśleć, że nasze dobre uczynki mogą pewnego dnia przeważyć nad naszymi złymi uczynkami. Jest to głupotą z dwóch powodów.

Po pierwsze, nie jest to prawdą. Nawet nasze dobre uczynki są ułomne, ponieważ nie honorujemy Boga w sposób, w jaki je wykonujemy. Czy robimy nasze dobre uczynki w radosnej zależności od Boga, mając na widoku to, aby czynić jego nadrzędną wartość znaną? Czy wypełniamy nadrzędny nakaz by służyć ludziom „z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 4:11)?

Co więc powiemy w odpowiedzi na Boże słowo: „Cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest” (Rzymian 14:23 BG)? Myślę, że powinniśmy zachować milczenie. „Cokolwiek zakon mówi, mówi … aby wszelkie usta były zamknięte” (Rzymian 3:19). Nie będziemy nic mówić. Głupotą jest żeby myśleć, że nasze dobre uczynki przeważą nad naszymi złymi uczynkami przed Bogiem. Bez wywyższającej Chrystusa wiary, nasze uczynki nie będą oznaczały nic, oprócz rebelii.

Drugim powodem, dla którego głupotą jest żeby pokładać nadzieję w nasze dobre uczynki, jest to, że nie jest to sposób w jaki Bóg zbawia. Jeśli jesteśmy zbawieni od konsekwencji naszych złych czynów, to nie jest tak dlatego, że ważyły one mniej niż nasze dobre czyny. Jest tak natomiast dlatego, że „zapis [naszych] długów” w niebie został przybity do krzyża Chrystusa. Bóg ma zupełnie odmienny sposób zbawiania grzeszników niż ważenie ich uczynków. Nie ma żadnej nadziei w naszych uczynkach. Jedyna nadzieja jest jedynie w cierpieniu i śmierci Chrystusa.
Nie ma zbawienia przez zrównoważenie złych uczynków dobrymi. Zbawienie jest tylko przez anulowanie złych uczynków. Zapis naszych złych uczynków (łącznie z naszymi ułomnymi dobrymi uczynkami), razem ze sprawiedliwą karą, na którą każdy zasługuje, musi być wymazany – a nie zrównoważony. Aby to właśnie uzyskać, Chrystus cierpiał i umarł.

Anulowanie nastąpiło kiedy zapis naszych czynów został „przybity do krzyża” (Kolosan 2:13). W jaki sposób ten potępiający zapis został przybity do krzyża? Zapisany pergamin nie został przybity do krzyża. Chrystus został przybity. Więc Chrystus stał się moim zapisem złych (oraz dobrych) uczynków. Zniósł on moje potępienie. Położył moje zbawienie na całkowicie innej podstawie. Jest on moją jedyną nadzieją. A wiara w niego jest moją jedyną drogą do nieba.

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: