poniedziałek, 11 maja 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

9. DLA PRZEBACZENIA NASZYCH GRZECHÓW


W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. -Efezjan 1:7

Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. -Mateusza 26:28


Kiedy darujemy komuś dług albo obrazę albo zranienie, nie żądamy zapłaty odszkodowania. Byłoby to przeciwieństwo przebaczenia. Jeśli odszkodowanie jest zapłacone za to co straciliśmy, to nie ma potrzeby przebaczenia. Mamy po prostu naszą należność.

Przebaczenie zakłada łaskę. Jeśli jestem zraniony przez ciebie, łaska daruje ci to. Nie zaskarżam cię. Przebaczam ci. Łaska daje to, czego ktoś nie zasługuje. To właśnie dlatego słowo darowanie ma w sobie słowo dar. Przebaczenie nie jest „otrzymywaniem” rewanżu. Jest to oddawanie prawa do otrzymania rewanżu.

To właśnie czyni Bóg, kiedy ufamy Chrystusowi: „Każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dzieje 10:43). Jeśli wierzymy w Chrystusa, Bóg przestaje już dłużej trzymać nasze grzechy przeciwko nam. Jest to własne świadectwo Boga w Biblii: „Ja, Ja sam gładzę przestępstwa twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspomnę” (Izajasza 43:23 BG). „Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” (Psalm 103:12).

Ale to stwarza pewien problem. Wszyscy wiemy, że przebaczenie to nie wszystko. Możemy to zobaczyć tylko wtedy, gdy krzywda jest wielka – jak morderstwo czy gwałt. Ani społeczeństwo ani wszechświat nie mogłyby się nie rozlecieć, jeśli sędzia (albo Bóg) powiedziałby po prostu do gwałciciela: „Czy jest ci przykro? W porządku. Państwo ci wybacza. Jesteś wolny.” W przypadkach takich jak te, widzimy, że nawet gdy ofiara posiada wybaczającego ducha, państwo nie może zaniechać egzekwowania sprawiedliwości.

Tak samo jest z Bożą sprawiedliwością. Każdy grzech jest poważny, ponieważ jest przeciwko Bogu (zob. rozdział 1). To jego chwała jest raniona kiedy ignorujemy go, albo jesteśmy nieposłuszni, albo mu bluźnimy. Jego sprawiedliwość nie pozwoli puścić nas wolno, bardziej niż ludzki sędzia może anulować wszystkie długi, które ma kryminalista w stosunku do społeczeństwa. Krzywda wyrządzona Bożej chwale przez nasz grzech musi być naprawiona, tak, żeby w sprawiedliwości, jego chwała zajaśniała jeszcze jaśniej. A jeśli my kryminaliści mamy pójść wolno, musi zaistnieć pewna dramatyczna demonstracja, że honor Boga jest podtrzymany, nawet pomimo tego, że byli bluźniercy zostali wypuszczeni na wolność.

To właśnie dlatego Chrystus cierpiał i umarł. „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Efezjan 1:7). Przebaczenie nic nas nie kosztuje. Całe nasze kosztowne posłuszeństwo jest owocem, nie powodem, bycia przebaczonymi. Dlatego właśnie nazywamy to łaską. Ale kosztowało to życie Jezusa. Dlatego mówimy, że jest to sprawiedliwe. O, jak droga jest ta wiadomość, że Bóg nie trzyma naszych grzechów przeciwko nam! I jak piękny jest Chrystus, którego krew uczyniła słusznym, żeby Bóg to uczynił.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: