poniedziałek, 3 sierpnia 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

20. ABY WYZWOLIĆ NAS OD OBECNEGO ZŁEGO WIEKU

Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego.

Galacjan 1:4

Dopóki nie umrzemy, albo dopóki Chrystus nie powróci aby ustanowić swoje królestwo, żyjemy w „obecnym złym wieku”. Dlatego kiedy Biblia mówi, że Chrystus wydał siebie aby „wyzwolić z teraźniejszego wieku złego”, nie oznacza to, że zabierze nas z tego świata, ale, że wyzwoli nas od zła, które w nim się znajduje. Jezus modlił się za nas w następujący sposób: „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od Złego” (Jana 17:15).

Powodem dla którego Jezus modli się o wyzwolenie od „Złego” jest to, że „teraźniejszy wiek zły” jest wiekiem, w którym Szatan dostał wolność na zwodzenie i niszczenie. Biblia mówi: „Cały […] świat leży w mocy Złego” (1 Jana 5:19). Ten „Zły” nazwany jest „bogiem tego świata”, a jego głównym celem jest zaślepienie ludzi na prawdę. „W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa” (2 Koryntian 4:4).

Dopóki nie zbudzimy się z naszego pogrążonego w ciemności stanu duchowego, żyjemy w zgodzie z „teraźniejszym wiekiem złym” i jego władcą. „W których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu” (Efezjan 2:2 BT). Nie wiedząc o tym, byliśmy służalcami diabła. To, co wyglądało jak wolność było niewolą. Biblia mówi wprost o współczesnych dziwactwach, zabawach i nałogach: „Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje” (2 Piotra 2:19).

Rozbrzmiewającym krzykiem wolności w Biblii jest: „Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rzymian 12:2). Innymi słowy, bądź wolny! Nie daj się nabrać na oszustwa tego wieku. Są one tutaj dzisiaj, a jutro już ich nie będzie. Zniewalające dziwactwa następują jedne po drugich. Za trzydzieści lat dzisiejsze tatuaże nie będą oznakami wolności, ale będą niezmywalni przypominaczami o konformizmie.

Mądrość tego wieku jest głupstwem w perspektywie wieczności. „Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem” (1 Koryntian 3:18-19). „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną” (Koryntian 1:18). Czym więc jest mądrość tego wieku? Jest nią wielka wyswobadzająca śmierć Jezusa Chrystusa. Wcześni naśladowcy Jezusa mówili: „My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Koryntian 1:23-24).

Kiedy Chrystus poszedł na krzyż, wyzwolił on miliony jeńców na wolność. Zdemaskował on oszustwo diabła i złamał jego moc. To właśnie miał na myśli w przeddzień swojego ukrzyżowania kiedy powiedział: „Teraz władca tego świata będzie wyrzucony” (Jana 12:31). Nie podążaj za pokonanym wrogiem. Podążaj za Chrystusem. Jest to kosztowne. Będziesz na wygnaniu w tym wieku. Ale będziesz wolny.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: