poniedziałek, 9 listopada 2009

Podejmowanie biblijnych decyzji i wola Boża (część 5)


Po pierwsze i przede wszystkim, znajdowanie Bożej woli i poznawanie Jego woli wymaga prawidłowego zrozumienia w jaki sposób “Boża wola” jest używana w Piśmie. W chrześcijańskim języku używamy frazy “Boża wola” na trzy różne sposoby. Dwa z tych sposobów znajdują się w Piśmie, ale trzeci, jak zobaczymy – nie znajduje się.

1) Suwerenna wola: Może to być opisane jako Boży zaplanowany wcześniej plan na wszystko co dzieje się we wszechświecie. Jest to tajemne i całościowe. Kilka przykładów z Pisma, które opisują Jego suwerenność to na przykład:

Psalm 115:3
Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.

Izajasza 46:10
Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.
Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Dzieje 17:26

Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania

Boża suwerenna wola jest to Jego ustalony wcześniej plan na wszystko co dzieje się we wszechświecie. Jego suwerenna wola nie może zostać naruszona. Bóg nie zostanie zaskoczony przez żadne wydarzenia, ponieważ On nimi zarządza. Nawet zdrada Judasza nie naruszyła Bożego suwerennego planu, raczej, była jego częścią. Ta suwerenność Boga opisana jest w Liście do Rzymian 8:28 gdzie jest obietnica, że wszystkie rzeczy dzieją się ku dobremu tym, którzy są naśladowcami Chrystusa.

2) Wola moralna: drugi sposób w jaki fraza “Boża wola” używana jest w chrześcijańskiej konwersacji, i w Piśmie, odnosi się do Bożej moralnej woli. Mówiąc prosto, "Boża moralna wola" może być zdefiniowana jako "Boże moralne nakazy objawione w Biblii, ucząc ludzi jak powinni wierzyć i żyć". Przykładem "Bożej moralnej woli" jest Dziesięć Przykazań objawione w Księdze Wyjścia. Jak również, wszelkie inne nakazy znajdujące się w Piśmie. Kiedy Chrystus pokazał uczniom jak modlić się w "Modlitwie Pańskiej", modlił się On do Boga Ojca słowami: "bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi". Modlił On się tutaj, żeby Boża moralna wola była wypełniana. Judasz nie mógł naruszyć Bożej suwerennej woli, ale Judasz był winny naruszenia Bożej moralnej woli kiedy zdradził Chrystusa. Czy widzicie różnicę?

Więc Boża suwerenna wola jest całościowa i nie może być naruszona. Jego plan zostanie zrealizowany, ale jest on tajny. On nie tłumaczy nam swoich dróg i nie musi tego czynić. Jego moralna wola jest objawiona w Piśmie i musi być przestrzegana. To łamanie Jego moralnej woli stawia nas w takiej potrzebie Zbawiciela. Nie musimy zastanawiać się nad tym, co jest Bożą wolą, ponieważ On przekazał nam to w Piśmie. Na przykład, powiedzmy, że chrześcijańska kobieta spotyka niezbawionego człowieka i myśli o małżeństwie. Dla chrześcijańskiej kobiety nie powinno być żadnych pytań co ma robić. Bóg, poprzez objawienie Swojej moralnej woli w Piśmie, zabronił chrześcijanom brać ślub z niewierzącymi.


3) Indywidualna wola: trzeci sposób w jaki fraza "Boża wola" używana jest w chrześcijańskiej konwersacji istnieje kiedy opisujemy "indywidualną wolę". Można to zdefiniować jako "idealny plan unikatowo zaprojektowany dla każdego wierzącego". Zobaczymy, że nie znajduje się to w Piśmie, ale najpierw zdefiniujmy to bardziej. Kiedy ktoś mówi o indywidualnej woli, to opisuje idealny plan unikatowo zaprojektowany dla każdego wierzącego. Jest to osobisty plan, a naszym zadaniem jest odnaleźć go, abyśmy mogli za nim podążać. Więc kiedy wierzący zmaga się z decyzją pomiędzy dwoma równorzędnymi opcjami, to tylko jedna opcja jest Bożą wolą, a ich zadaniem jest odnalezienie tego, czego chce Bóg. Typowo, ludzie czynią to poprzez jakąś z fałszywych metod o jakich mówiliśmy. Dla młodego mężczyzny, albo kobiety chcącej wyjść za mąż, istnieje tylko "jeden" dla nich, więc jeśli poślubią kogoś kto nie jest "tym jedynym", chociaż może być on chrześcijaninem, to ryzykują bycie nieposłusznym woli Bożej.

Istnieje wiele problemów z tym rodzajem myślenia, ale możemy zacząć myśląc o praktycznych problemach. Jest to po prostu po ludzku niemożliwe. Idea indywidualnej woli oznacza, że każda decyzja jest szczegółowo wyjaśniona dla nas jako wierzących, a wszystko co musimy zrobić, to modlić się i rozróżniać znaki, aby wiedzieć jaką decyzję podjąć. Każdy porzuca to w pewnym momencie i przejmuje kontrolę. Czy pytasz się Boga jaką koszulę dzisiaj założyć? Albo jakie buty? Albo czy zjeść pączki czy kanapki na śniadanie?

Brak komentarzy: