piątek, 28 maja 2010

Rozłożony Dom


„Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych” -Ef. 3.17

Czemu Paweł prosi Boga, żeby Chrystus zamieszkał w sercach czytelników? Czy nie wierzymy, że Chrystus mieszka w sercu każdego swojego dziecka od momentu nowego narodzenia? Tak Jezus nauczał swoich uczniów przed ukrzyżowaniem w Ew. Jana rozdział 14. Czytamy od wersetu szesnastego,

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.”

Jezus nauczał, że jeżeli jesteś Chrześcijaninem, to jesteś w Nim a on w Tobie. To jest zrozumiałe. Jesteś członkiem ciała Jezusa i w tym sensie jesteś w nim. I chociaż Jezus jest dzisiaj w ciele, siedząc po prawej stronie Boga Ojca, to jest w tobie przez Ducha Świętego.

Więc jeżeli Jezus nauczał, że jest w nas to, czemu Paweł prosi Boga, żeby Chrystus zamieszkał w sercach naszych? Myślę, że klucz jest w słowie „zamieszkać.” Podam taki przykład. Powiedzmy, że młoda para kupuje stary dom i od razu się do niego przeprowadza. Ale wiele rzeczy nie jest zrobionych tak, jak oni by chcieli. Potrzebny jest poważny remont. Zaczynają remontować, mieszkając w tym domu. Malują pewne pokoje, zmieniają stare żyrandole na modne lampy, dodają dużą werandę, pracują na podwórku żeby ogród był taki, jaki im się podoba. I po piętnastu latach wreszcie czują, że ten dom bardzo dobrze im pasuje.

Myślę, że modlitwa Pawła jest o to, żeby Jezus zamieszkał w naszych sercach i żeby nasze serca były coraz bardziej odpowiednie dla Niego. Paweł pragnie, żeby Jezus pracował nad naszymi sercami. To nie jest prośba, żeby Jezus był tylko obecny, lecz żeby zamieszkał w naszych sercach i zmienił je. Żeby wyremontował serca swoich dzieci, tak żeby mu pasowały.

Czy twoje serce jest wygodnym domem dla Jezusa? Czy Jezus czuje się jak w domu w twoim sercu? Jak często prosisz Boga o to, aby zmienił twoje serce, żeby stało się wygodnym domem dla Jezusa?

Przeczytam dla was fragment, który opisuje jak ma wyglądać zmiana w życiu Chrześcijanina.

Kol. 3:5-17
Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, Z powodu których przychodzi gniew Boży.
Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście; Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył,
W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich,
Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem,
jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.”

Paweł opisał w tym fragmencie dokładnie jak ma wyglądać remont w sercu człowieka.

Brak komentarzy: