wtorek, 27 lipca 2010

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.


Pewnego dnia Marcin Luter był u golarza i golarz, który miał na imię Piotr, powiedział Marcinowi, że potrzebuje pomocy w związku ze swoją modlitwą. Marcin wrócił do domu i napisał książeczkę pod tytułem, „Prosty sposób, aby się modlić.” W tej książeczce Luter radzi Piotrowi, że może on używać modlitwy Jezusa i dziesięciu przykazań, jako wzoru codziennej modlitwy. Proponuję to samo wam.
Chciałbym pokazać jak można modlić się przez dziesięć przykazań. Można podzielić każde przykazanie na trzy części.

Po pierwsze, każde przykazanie jest nauczaniem. W każdym przykazaniu Bóg naucza nas czegoś, co musimy czynić. Bóg nas naucza jak się mamy zachowywać. Więc nasza pierwsza modlitwa musi być prośbą o łaskę, aby być posłusznym.

Po drugie, musimy prosić o przebaczenie, kiedy Duch Święty pokazuje nam, że byliśmy nieposłuszni temu przykazaniu.

Po trzecie, dziękujemy Bogu za jego opiekę. Ponieważ Bóg dał nam przykazania, aby chronić nas od grzechu i krzywdy. Bóg jest kochającym Ojcem, który daje swoim dzieciom przykazania, aby je chronić od błędów i bólu, a nie aby zepsuć naszą zabawę. Musimy pamiętać, że każde przykazanie jest dane, aby prowadzić nas do wiecznej radości.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

- prosimy o łaskę, aby chodzić w posłuszeństwie – To przykazanie może być tłumaczony tak, „Nie będziesz miał innych bogów w moje obecności.” Bóg musi być jedynym Bogiem w naszym sercu. Bóg nie chce dzielić się swoim tronem z innymi bogami. Bóg jest zazdrosnym Bogiem. Nasza grzeszna natura nieustannie wywyższa inne rzeczy na tronie naszego serca. Najczęściej to, co staje się bogiem w naszym sercu to coś dobrego, co Bóg dał nam, jako dar. Twoja praca może stać się twoim bogiem. Albo twoja żona, czy twoje dzieci. Sport albo pieniądze albo sukces albo twój wygląd mogą stać się bogiem w twoim sercu w obecności Boga najwyższego.
Jest naturalne dla nas, aby za bardzo kochać inne rzeczy oprócz Boga. Dlatego prosimy Boga o łaskę, aby chodzić w posłuszeństwie. Wyznaj swoją zależność od mocy Bożej, aby nie wpaść w grzech bałwochwalstwa. Prosimy Boga, aby strzegł nasze serca od bałwochwalstwa.

- wyznanie grzechów - Musimy często analizować naszą miłość i nieustannie sprawdzać czy za bardzo nie kochamy innych rzeczy. Modlimy się, „Panie wybacz mi, że często kocham inne rzeczy tak bardzo jak kocham ciebie. Jest to bałwochwalstwo i wyznaję, że to grzech i proszę o przebaczenie.”

- dziękczynienie – Dziękuję ci Panie, że nauczasz mnie, że Ty sam jesteś Bogiem. My śmiertelnicy, szukamy bogów wszędzie i gdyby nie twoja łaska, nigdy byśmy nie poznali, że Ty sam jesteś Bogiem. Dziękujemy, że objawiłeś nam Siebie przez stworzenie, Biblię i Jezusa. Ja osobiście dziękuję ci, że otworzyłeś oczy mojego serca i pokazałeś mi, że Ty jesteś Bogiem. Dziękuję, że włożyłeś miłość do Ciebie w moje serce.

Brak komentarzy: