sobota, 3 lipca 2010

„Oto wszystko nowym czynię”


Bóg stworzył piękny, doskonały świat, pełen dobrych darów. Stworzył mężczyznę i kobietę, aby mieszkali na tym świecie i korzystali z jego darów.

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.

Ale ludzie zbuntowali się, zgrzeszyli i wszystko się zmieniło. Świat w którym my mieszkamy jest zepsuty. Nie musisz być Chrześcijaninem, aby poznać, że świat jest zepsuty. Dowodem na to jest śmierć, kłamstwo, głód, cudzołóstwo, bieda, zdrada, gwałt. Każdy z nas widzi, że coś jest nie tak. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy bohatera, który mógłby zmienić ten świat.

Kto może nas uratować? Kto może zmienić naszą sytuację?

Niektórzy ludzie ufają politykom. Ich nadzieją jest to, że lepszy rząd rozwiąże nasze problemy.

Niektórzy ludzie ufają wykształceniu. Ich nadzieją jest to, że lepszy szkoły i uczelnie zmienią ludzi i rozwiążą nasze problemy.

Niektórzy ludzie w ogóle nie widzą rozwiązania. Nie mają nadziei w politykach, ani w wykształceniu. Nie mają nadziei, więc uciekają od problemów. Wiele jest sposobów na jakie można uciekać od problemów: można pić, można dużo oglądać telewizję, czytać książki, można wyjeżdżać na wycieczki tak często, jak tylko jest to możliwe.

Ale żaden z tych sposobów nie jest rozwiązaniem problemów. Jest tylko jeden zbawiciel, który może odnowić nasz świat i to jest ten, który stworzył świat: Jezus Chrystus.

Jezus odnowi ten świat. Każdy kto ma swoje nadzieje w Jezusie będzie z Jezusem wiecznie, w doskonałym świecie. Przyjdź do Jezusa dzisiaj, a on może zacząć działać w twoim sercu. Chociaż żyjemy w zepsutym świecie, to Jezus może odnowić nas od wewnątrz.

Jakie ma być nasze podejście do zepsutego świata? Śmierć, kłamstwo, głód, cudzołóstwo, bieda, zdrada powinny powodować smutek. Powinniśmy brzydzić się złem. Powinniśmy nienawidzić grzechu i owoców grzechu. Bóg nienawidzi grzechu i wszelkich owoców grzechu.

Jednocześnie nie możemy być całkowicie przygnębieni, jak ludzie, którzy nie mają Zbawiciela. Boże dzieci mogą być smutne z powodu grzechu i owoców grzechu, a jednocześnie mieć nadzieję, że Jezus aktywnie działa, aby zrealizować swój cel i odnowić ten świat. Ufamy, że Jego cel będzie zrealizowany i pewnego dnia już nie będzie grzechu, śmierci, głodu, zdrady czy biedy.

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Radujemy się, ponieważ Jezus odnowi świat.

Brak komentarzy: