czwartek, 5 sierpnia 2010

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek.


Pewnego dnia Marcin Luter był u golarza i golarz, który miał na imię Piotr, powiedział Marcinowi, że potrzebuje pomocy w związku ze swoją modlitwą. Marcin wrócił do domu i napisał książeczkę pod tytułem, „Prosty sposób, aby się modlić.” W tej książeczce Luter radzi Piotrowi, że może on używać modlitwy Jezusa i dziesięciu przykazań, jako wzoru codziennej modlitwy. Proponuję to samo wam.

Chciałbym pokazać jak można modlić się przez dziesięć przykazań. Możemy także używać dekalogu jako wzoru modlitwy. Można podzielić każde przykazanie na trzy części.

Po pierwsze, każde przykazanie jest nauczaniem. W każdym przykazaniu Bóg naucza nas czegoś, co musimy czynić. Bóg nas naucza jak się mamy zachowywać. Więc nasza pierwsza modlitwa musi być prośbą o łaskę, aby być posłusznym.

Po drugie, musimy prosić o przebaczenie, kiedy Duch Święty pokazuje nam, że byliśmy nieposłuszni temu przykazaniu.

Po trzecie, dziękujemy Bogu za jego opiekę. Ponieważ Bóg dał nam przykazania, aby chronić nas od grzechu i krzywdy. Bóg jest kochającym Ojcem, który daje swoim dzieciom przykazania, aby je chronić od błędów i bólu, a nie aby zepsuć naszą zabawę. Musimy pamiętać, że każde przykazanie jest dane, aby prowadzić nas do wiecznej radości.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek.

To przykazanie jest nie tylko dane, aby chronić nas od uwielbienia fałszywych bożków. Ale także, aby chronić nas od niewłaściwych wyobrażeń prawdziwego Boga. Bóg jest duchem i jakakolwiek próba reprezentowania Boga będzie wykrzywiać Jego prawdziwą naturę.

-prośba o łaskę, aby chodzić w posłuszeństwie – Więc najpierw prosimy Boga o łaskę, aby być posłusznym temu przykazaniu. Modlimy się, Panie proszę chroń mnie od tendencji porównywania Ciebie z cielesnymi istotami na tym świecie. Jesteś Ojcem, ale całkowicie doskonałym Ojcem. Nie możemy Ciebie porównać nawet z najlepszym Ojcem, jakiego znamy. Jesteś Królem, ale tak doskonałym, że nie możemy cię porównać nawet z najlepszym królem na świecie. Panie, proszę chroń mnie od niewłaściwych obrazów Ciebie. Naucz mnie przez Słowo Twoje i Ducha Twojego, kim jesteś. Otwórz oczy serca mojego, żebym widział ciebie takim, jakim jesteś. Jesteś o wiele bardziej doskonały niż cokolwiek na tym zepsutym świecie. Wyznaję, że jestem całkowicie zależny od Ciebie w poznawaniu Ciebie. Proszę, pomórz mi Panie, żebym coraz bardziej poznawał Ciebie.

- wyznanie grzechów – „Panie, proszę wybacz mi, że często moje myślenie o Tobie jest niewłaściwe. Wybacz mi, że za mało poświęcam czasu i energii, aby poznawać Ciebie takim, jakim jesteś. Wybacz mi, że nawet czasami brak mi pragnienia, aby poznawać Ciebie takim, jakim jesteś. Wyznaję, że jest to grzech i proszę o przebaczenie.”

- dziękczynienie – Dziękuję ci Panie, że chronisz mnie od niewłaściwego myślenia o Tobie. Dziękuje ci Panie, że jesteś tak bardzo zaangażowany w moje życie, że nie tylko interesujesz się tym, co robię, ale nawet tym, co myślę. Wywyższam ciebie Panie za to, że jesteś całkowicie inny niż cokolwiek, co mamy na tym świecie. Jesteś święty, święty, święty.

2 komentarze:

Iza pisze...

Witam. Mam ogromną prośbę, czy mógłby Pan wskazać mi konkretne fragmenty Biblii tyczące się tego zagadnienia? Jest to dla mnie dość problematyczny temat, więc z góry dziękuję za pomoc :)

Ben Layer pisze...

Bardzo chętnie -
2 Księga Mojżeszowa 20.4
3 Księga Mojżeszowa 26.1
5 Księga Mojżeszowa 27.15
Psalm 97.7
Dzieje Apostolskie 17.29