piątek, 10 września 2010

Czcij ojca swego i matkę swoją.


Pewnego dnia Marcin Luter był u golarza i golarz, który miał na imię Piotr, powiedział Marcinowi, że potrzebuje pomocy w związku ze swoją modlitwą. Marcin wrócił do domu i napisał książeczkę pod tytułem, „Prosty sposób, aby się modlić.” W tej książeczce Luter radzi Piotrowi, że może on używać modlitwy Jezusa i dziesięciu przykazań, jako wzoru codziennej modlitwy. Proponuję to samo wam.
Chciałbym pokazać jak można modlić się przez dziesięć przykazań. Możemy także używać dekalogu jako wzoru modlitwy. Można podzielić każde przykazanie na trzy części.

Po pierwsze, każde przykazanie jest nauczaniem. W każdym przykazaniu Bóg naucza nas czegoś, co musimy czynić. Bóg nas naucza jak się mamy zachowywać. Więc nasza pierwsza modlitwa musi być prośbą o łaskę, aby być posłusznym.

Po drugie, musimy prosić o przebaczenie, kiedy Duch Święty pokazuje nam, że byliśmy nieposłuszni temu przykazaniu.

Po trzecie, dziękujemy Bogu za jego opiekę. Ponieważ Bóg dał nam przykazania, aby chronić nas od grzechu i krzywdy. Bóg jest kochającym Ojcem, który daje swoim dzieciom przykazania, aby je chronić od błędów i bólu, a nie aby zepsuć naszą zabawę. Musimy pamiętać, że każde przykazanie jest dane, aby prowadzić nas do wiecznej radości.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

-prośba o łaskę, aby chodzić w posłuszeństwie - Prosimy Boga, aby zmienił nasze serce, żebyśmy radowali się, że jest porządek na tym świecie i nie buntowali się przeciwko porządkowi Bożemu. Chrześcijanie są powołani, aby być poddani władzom w swoim życiu. Władze na tym świecie są niedoskonałe, jeżeli jest to władza kraju, czy w pracy czy w kościele, czy w rodzinie. Ale Bóg oczekuje od nas, żebyśmy poddali się tym niedoskonałym władzom. Niech Bóg pomoże nam nigdy się nie buntować.

- wyznanie grzechów – Wyznajemy, że czasami buntujemy się przeciwko władzom w naszym życiu, czy to władza w rodzinie, czy w pracy, czy w zborze, czy w kraju. Wyznajemy, że nie zawsze podoba nam się Boży plan dla rodziny, zboru, czy kraju. Prosimy Boga o przebaczenie za nasz bunt. Bunt przeciwko władzy w naszym życiu jest buntem przeciwko Bogu. Ponieważ władza jest od Boga.

- dziękczynienie – Dziękujemy Bogu za to, że dba o porządek w naszym świecie. Wywyższamy Boga, że założył instytucję rodziny i rządu. Bez rodziny, ojcostwa, macierzyństwa, dzieci nie byłyby wychowywane w bojaźni Pana i na świecie zapanowałby chaos. Bez rządu który kara przestępstwa, żylibyśmy nieustannie w lęku. Dziękujemy Bogu za Jego dobry plan. Dziękujemy Bogu za porządek na tym świecie.

Brak komentarzy: