poniedziałek, 18 października 2010

Małżeństwo według Jego projektu (cześć 4)


Pierwsza i największa odpowiedzialność za rodzinę należy do męża. Ale nie znaczy to, że żony nie mają odpowiedzialności. Biblia naucza, że mają. Mąż ma odpowiedzialność, aby prowadzić rodzinę w konkretnym kierunku, a żona ma odpowiedzialność, aby wspierać męża i pomagać mu. Od samego początku to był Boży plan dla małżeństwa, żeby mąż prowadził a żeby żona wspierała. W doskonałym ogrodzie Eden Bóg powiedział, że takie są role w małżeństwie. Czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział. W tym fragmencie poznajemy Boży doskonały plan dla małżeństwa. Czyli jego plan dla małżeństwa zanim grzech pojawił się na tym świecie. Czytamy od wersetu piętnastego.

„I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył, więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.”

Zwrócimy uwagę na kilka rzeczy, najpierw Bóg dał Adamowi odpowiedzialności, takie jak troszczenie się o ogród i rozkaz, że nie można jeść z jednego drzewa. Wtedy Bóg powiedział, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Człowiek nie poradzi sobie sam. Potrzebujemy pomocy i dlatego Bóg stworzył kobietę, aby była pomocą dla niego. Nawet bezgrzeszny Adam był w potrzebie. My, grzeszni, niedoskonali mężowie nawet bardziej potrzebujemy pomocy. Wiele jest sposobów, jak mądra żona może pomagać swojemu mężowi, ale użyję przykładu rada. Mądry mąż będzie prosić swoją żonę o rady. Ponieważ jako mężczyźni, mamy tendencję, aby być maksymalistami w tym, co robimy. Możemy wydać za dużo pieniędzy na raz. Możemy za szybko się denerwować. Możemy za ostro reagować w konflikcie. I potrzebujemy pomocy od mądrej żony, która ma inne podejście do tej samej sytuacji. Razem możemy podejmować mądrzejsze decyzje, niż jedno z nas samodzielnie. Nawet bezgrzeszny Adam był w potrzebie, a my jeszcze bardziej.

Proszę zwrócić uwagę na słowo odpowiednia. Ewa była pomocą odpowiednią dla Adama. Czyli ona miała te cechy charakteru, których on właśnie potrzebował. On jest twardy i ta twardość jest dana mu od Boga, jest także dobry, ale potrzebuje drugiej połowy, która jest bardziej wrażliwa. Która będzie od czasu do czasu zwracać mu uwagę, że jego podejście do pewnych sprawa jest może zbyt ostre. Czytamy teraz książkę o tym, jak małe dzieci rozwijają się w łonie matki. W trzecim miesiącu ciąży mały chłopczyk dostaje ogromną ilość testosteronu do swojego małego mózgu, co powoduje, że zostaje on podzielony na pół i zmienia jego sposób myślenia na zawsze. Ale mała dziewczynka nie dostaje testosteronu w czasie ciąży, a po urodzeniu dostaje bardzo dużą ilość estrogenu i przez pierwsze trzy lata swojego życia ta duża ilość estrogenu zmienia ją. Mała dziewczynka jest w stanie jednocześnie używać obu stron mózgu, a mały chłopczyk może używać tylko jednej strony. Ta mała dziewczynka jest o wiele bardziej zdolna, aby nie tylko rozumieć słowa, których ludzie używają, ale także, aby czuć ich emocje. To jest Boży plan, żeby mężczyzna i kobieta byli wyjątkowi. Bóg stworzył kobietę, aby była odpowiednią pomocą. Nie mam zmienić Sary, żeby miała te samy poglądy, co ja mam we wszystkich sprawach. Jeżeli miałaby te same poglądy, to wtedy nie byłaby odpowiednią pomocą. Mam cieszyć się, że ona jest inna i właśnie to jest mi potrzebne. Homoseksualizm jest buntem przeciwko Bożemu planowi. Mężczyzna nie ma połączyć się z innym mężczyzną. Kobieta nie ma połączyć się z inną kobietą. Bożym planem jest, żeby mąż opuścił ojca swego i matkę swoją i złączył się z żoną swoją, i stali się jednym ciałem. Czyli żeby jeden mężczyzn i jedna kobieta złączyli się razem aż do śmierci. To nie znaczy, że Bożym planem dla każdej osoby jest, aby ożeniła się, czy wyszła za mąż. Bożym planem dla niektórych jest, żeby się nie żenili. Jezus i Paweł są tutaj przykładami. Ale ogólnie Bożym planem jest, żebyśmy ożenili się i wychowywali dzieci ku Bożej chwale.

Brak komentarzy: