poniedziałek, 14 lutego 2011

miłośćWiększej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. -Ew. Jan 15:13

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. -1 Jan 4:9-10

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. -Ew. Jana 3:16

Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje -1 Jan 3:16

A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, -1 Jan 4:16

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, -Ef. 5.25

Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. -1 Jan 4.7

Brak komentarzy: