środa, 9 lutego 2011

Świećcie Jak Słońce

Link do NASA

„uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre.” -1 Moj. 1:16-18

„Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce.” -Ps. 74:16

„[uczynił Bóg] Słońce, aby panowało we dnie, Albowiem na wieki trwa łaska jego!” - Ps. 136:8

„słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” -Mat. 5:45

„Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.” - Ps. 84:12

„a oblicze jego (Jezusa) jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.” - Obj. 1:16

„A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek…. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.” - Obj. 21:23 i 22:5

„Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” -Mat. 13:43

Brak komentarzy: