czwartek, 4 października 2012

Wyroki Pana

Psalm 19
Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, 
Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.  
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, 
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. 
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, 
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. 
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, 
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. 
Również twój sługa oświecił się nimi, 
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. 

Brak komentarzy: