piątek, 21 listopada 2008

Sam Bόg jest godzien.


Corrie ten Boom była chrześcijanką, ktόra mieszkała w Holandii i przeżyła niemiecki obóz koncentracyjny w czasie drugiej wojny światowej. Była aresztowana razem z rodziną za to, że ukrywali w swoim domu Żydόw. Po koniec wojny była uwolniona z obozu i publicznie chwaliła Boga za to, że uchronił ją od komory gazowej i śmierci głodowej. Corrie ten Boom podrόżowała po całym świecie, aby dzielić się z ludźmi Bożą miłością i przebaczeniem nawet dla najgorszych grzesznikόw. Była także w Polsce w zborze w Bielsku-Białej. Stała się osobą popularną, wiele ludzi o niej słyszało i dziwili się jej wierze w Jezusa.
Często po spotkaniach, na ktόrych dzieliła się swoim świadectwem ludzie gromadzili się dookoła niej i mόwili: „jesteś wielką służebnicą Boga” albo „niesamowite jest to, że jesteś w stanie przebaczyć żołnierzom to, co oni ci zrobili.” Ludzie byli bardzo mili w tym co mόwili, ale Corrie to w pewien sposób przeszkadzało. Ludzie wywyższyli ją, a ona pragnęła żeby Bόg dostał wszelką chwałę za Jego działanie w jej życiu.
Corrie wypracowała sobie pewien sposób. Postanowiła cierpliwie słuchać miłych rzeczy, ktόre ludzie jej mόwili i przyjąć każdy komplement jak piękną rόżę. Po każdym spotkaniu gromadziła wiele rόży i każdego wieczoru przypominała sobie rzeczy, ktόre ludzie jej mόwili i oddawała cały bukiet komplementόw Bogu. Modliła się „Panie, ta osoba mi mόwiła, że jestem niesamowita dlatego, że przebaczyłam, ale Ty jesteś tym, ktόry przebaczył najwięcej w chwili gdy umarłeś na krzyżu.” Albo: „Panie Jezusie, ta osoba mόwiła, że jestem wielką Chrześcijanką, ale nie ma wielkiego Chrześcijanina, wielki jest tylko Zbawiciel.”

Jest to wspaniały sposόb, na oddawanie chwały Bogu! Corrie rozumiała, że wszelka chwała, uwielbienie i cześć należy do Boga. Kiedy ludzie wywyższają nas, musimy wykorzystać okazję aby przekazywać tę chwałę od siebie do Boga.
Sam Bόg jest godzien.

Brak komentarzy: