poniedziałek, 30 marca 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

3. ABY NAUCZYĆ SIĘ POSŁUSZEŃSTWA
I UCZYNIĆ SIĘ DOSKONAŁYM


I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał
Hebrajczyków 5:8


Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia.
Hebrajczyków 2:10


Ta sama księga w Biblii, która mówi, że Chrystus „nauczył się posłuszeństwa” poprzez cierpienie, oraz, że został „uczyniony doskonałym” poprzez cierpienie, mówi również, że był „bez grzechu.” Pod każdym względem [Chrystus] był kuszony, tak jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebrajczyków 4:15).
Jest to stałe nauczanie w Biblii. Chrystus był bezgrzeszny. Chociaż był boskim Synem Bożym, był on prawdziwym człowiekiem, z wszelkimi naszymi kuszeniami i apetytami i fizycznymi słabościami. Był u niego głód (Mateusza 21:18) i rozgniewanie i smutek (Marka 3:5) i ból (Mateusza 17:12). Ale jego serce było doskonale w miłości z Bogiem i działał on stale [kierując się – przyp. tłum.] tą miłością: „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego” (1 Piotra 2:22).
Dlatego, kiedy Biblia mówi, że Jezus „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,” nie oznacza to, że nauczył się on zaprzestania bycia nieposłusznym. Oznacza to, że za każdą nową próbą, nauczył się w praktyce – i w bólu – co oznacza bycie posłusznym. Kiedy Biblia mówi, że „został uczyniony doskonałym przez cierpienia,” nie oznacza to, że stopniowo pozbywał się wad. Oznacza to, że wypełniał on stopniowo doskonałą sprawiedliwość, co musiał zrobić żeby nas zbawić.
To właśnie powiedział on na swoim chrzcie. Nie potrzebował on chrztu dlatego, że był grzesznikiem. O prawdziwym powodzie jego chrztu powiedział Janowi Chrzcicielowi słowami: „Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Mateusza 3:15).
Sednem tego jest to: Jeśli Syn Boży poszedłby od wcielenia na krzyż, bez kuszenia i bólu jako testu jego sprawiedliwości i jego miłości, to nie byłby odpowiednim Zbawicielem dla upadłego człowieka. Jego cierpienie nie tylko zaabsorbowało gniew Boga. Ono także wypełniło jego prawdziwe człowieczeństwo i uczyniło możliwym żeby nazywał nas braćmi i siostrami (Hebrajczyków 2:17).

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: