piątek, 27 marca 2009

Ludzie poza zasięgiem ewangelii


Karakałpacy

Karakałpacy - narόd pochodzenia tureckiego, zamieszkujący w zwartej grupie na południe od Morza Aralskiego.
Ludność: 514,000
Religia: Islam
Chrześcijaństwo: 0.01%
Język: Karapałpacki
Jeden zbόr
Nie ma misjonarzy

Karakałpacy są ludem gościnnym. Jeżeli nieznajomy ich odwiedzi, jest częstowany kawą, herbatą i słodyczami. Cała rodzina jest wołana z pola aby uczestniczyć w takiej okazji. Jeżeli gość może dłużej zostać, gospodarz zabija kurczaka albo kozę, jest to bardzo ekstrawagancki gest, gdyż karakałpacy są bardzo ubodzy. Ich posiłki w szczególności składają się z chleba, ryżu, makaronu i ziemniaków. W jednym domu potrafią mieszkać cztery pokolenia.

Przez sowieckie rolnictwo stało się niemożliwe wykonywanie ich tradycyjnego zawodu - łowienia ryb, gdyż Rosjanie drenowali Morze Aralskie aż do 60% w celu nawadniania pól bawełny. Przez nadużywanie pestycydów zniszczyli ziemię, wodę gruntową, ktόra spływała do morza Aralskiego, przez co wykluczyła łowienie ryb.

Karakałpacy są muzułmanami, chociaż nie posiadają zbyt wielu meczetów. Jedną z korzyści ery Sowieckiej jest to, że 99% ludzi umie czytać i pisać, więc jeżeli Chrześcijańska literatura jest dostępna to mogą ją czytać.

Módlmy się, żeby Bόg powołał tłumaczy aby przetłumaczyli Nowy Testament i inne zasoby w ich języku. Żeby Bόg powołał misjonarzy aby zakładali zbory wśrόd tych ludzi.

Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie.” - Jan. 4:32

To są słowa Jezusa, ktόre opisują Jego zadowolenie przed rozmową z Samarytanką. Przez spełnienie jej potrzeby, Jezus był orzeźwiony w sposόb, którego uczniowie nie rozumieli. Wypełnienie woli Ojca, jest tym, co naprawdę zaspokoiło i podtrzymywało Jezusa. Jak jest z nami? Czy jesteśmy podtrzymywani przez posłuszeństwo do Boga, czy znamy satysfakcję, ktόra pochodzi ze spełnienia misji Jezusa? Czy radujemy się, że Jezus zlecił nam Jego misję wśrόd narodόw, ktόre są dzisiaj poza zasięgiem ewangelii?

Brak komentarzy: