sobota, 11 kwietnia 2009

Każdy z nas będzie wiecznie w ciele


Powiem trochę o tym, jak po śmierci będzie wyglądać nasze fizyczne ciało. Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam trochę o tym, jak ludzie wyglądają po śmierci. Kiedy Jezus zmartwychwstał, dalej był w ciele, ludzie poznali go, czyli wyglądał jak przed śmiercią. Jezus jadł i pił. Biblia naucza, że wiecznie będziemy w ciele. Nie staniemy się w niebie aniołami, ani demonami w piekle. Zostaliśmy stworzeni jako ludzie, i wiecznie będziemy ludźmi. Pewnego dnia będzie zmartwychwstanie i wszyscy ludzie staną przed Jezusem, który będzie nas sądzić. Ludzie w niebie i ludzie w piekle będą mieli ciała. Chciałbym poświęcić minutę, aby wam pokazać że zmartwychstanie nie jest tylko dla Bożych dzieci, lecz wszyscy zmartwychwstaną i wiecznie będą w ciele.

„nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Dz.Ap. 24:15

„Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.”

Jan. 5:28-29

„nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.” -Mat. 10:28

Każdy z nas będzie wiecznie w ciele, albo w niebie albo w piekle. Będzie można czuć fizyczny ból, być spragnionym, przeżyć przyjemności. Ludzie w piekle nie zamienią się w demony, które lubią ogień. Będą mieli ciała które czują ból, lecz nie są niszczone przez ogień.

Ci w niebie nie będą płakali, nie dlatego że nie będą mieli uczuć, lecz dlatego że nie będzie tam żadnej niesprawiedliwości. Nie będzie po co płakać, będziemy radośni w tym co Bóg w miłości przygotował dla nas. Będziemy mieli ciała, które będą mogły czuć ból, samotność, rozczarowanie, lęk ale nigdy tego nie doświadczymy, ponieważ nie będzie do tego powodu.


Brak komentarzy: