wtorek, 14 kwietnia 2009

Ludzie poza zasięgiem ewangelii


W tym tygodniu Joshua Project skupia się na narodach, które są poza zasięgiem ewangelii w Europie. Przykładem są buddyjscy Tybetańczycy w Szwajcarii.

Szwajcaria jest pięknym i rόżnorodnym krajem. Była domem w XVI wieku reformatorów takich jak Jan Kalwin i Ulrich Zwingli. Obecnie jest domem ponad 3,500 Tybetańczyków, ktόrzy są trzecią największa populacją tybetańską na świecie. Jednym z rezultatów panowania Mao Zedonga oprόcz komunizmu jest to, że zabił i przemieścił1.2 mln Tybetańczyków. Z tych ludzi, ktόrzy uciekli przed chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą w 1951 roku wielu trafiło w Szwajcarii.

Jednym z głόwnych punktόw buddyzmu w Europie jest klasztor Rikona oddalony 30 km od Zurychu. Założony został w 1967 roku i jest on rezultatem wspόłpracy między Dalai Lama i firmą inżynierską, ktόra zatrudniła wielu tybetańskich uchodźcόw w latach 50-tych. Jedyną wspólną rzeczą dla Tybetańczyków z Tybetu i tych z Europy jest pragnienie przechowania swojej kulktury i tradycji na przyszłe pokolenia.

Módlmy się, żeby Tybetańczycy mieszkający w Szwajcarii przyjęli ewangelię i stworzyli społeczeństwo, ktόre może uwielbiać prawdziwego, żyjącego Boga w ich kulturze.

„Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.” Ps. 9:9

Jest to jeden z wielu „jeszcze nie” fragmentów w Biblii. Czyli Bόg będzie sądzić świat sprawiedliwie. Obecnie żyjemy wśrόd wielu niesprawiedliwości, ktόre pochodzą z grzechu człowieka i oszustwa szatana. Jedną z tych niesprawiedliwości jest fakt, że wielu ludzi jeszcze nie słyszało o jedynym sposobie w jaki człowiek może wejść do Krόlestwa Bożego. Czy obchodzi cię to? Jeżeli tak, to módlmy się wspólnie żeby Bόg wysłał misjonarzy do buddyjskich Tybetańczyków w Szwajcarii.

Módlmy się żeby w czasie świąt wielkanocnych wielu ludzi zrozumiało co Jezus zrobił żebyśmy mogli żyć wiecznie.

Brak komentarzy: