czwartek, 23 kwietnia 2009

Nie podoba mi się nazwa „Kalwinizm” (cześć 2)


Wydaje mi się że tytuł „Kalwinista” jest czasem używany by opisać osobę, ktόra wierzy, że Bόg wybrał ludzi, ktόrych zbawi. Ten tytuł nie podoba mi się. Nauczanie, że Bόg wybiera ludzi, pochodzi ze Słowa Bożego nie od Kalwina.

Rzym. 9:10-16
„...dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.”

Wybranie nie jest nauczaniem Kalwina, lecz nauczaniem Boga. Bόg tak naucza w Słowie Bożym. Każdy prorok Boży musi głosić Słowo Boże, nie jego pomysły, lecz on tylko zwiastuje Słowo Boże.

Luter głosił, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę. Lecz zbawienie przez wiarę pochodzi z Biblii nie od Lutra. Nie możemy nazywać zbawienie przez wiarę „Luterizmem.”

Muller troszczył się o sieroty. Przez 63 lata prowadził sierocińce. Przez te lata Müller dał chrześcijańskie wykształcenie 122,683 dzieciom. Lecz pomysł troski o sieroty pochodzi od Boga nie od Mullera. Nie możemy nazwać troszczenia się o sieroty „Mullerizmem.”

John Newton był kaznodzieją, ktόry często nauczał o łasce Bożej i napisał znaną pieśń „Cudowna Boża Łaska.” Jednak nauczanie, że Bόg jest łaskawy nie pochodzi od Newtona, lecz z Biblii. Nie możemy nazywać pojęcia Bożej łaski „Newtonizmem.”

Kalwin nauczał, że Bóg wybrał ludzi nie opierając się na uczynkach. Bóg objawił nam, że tak jest, nie możemy nazywać tego „Kalwinizmem.”

Wydaje mi się, że wiem czemu używano nazwy „kalwinizmu.” Ponieważ wtedy można mówić „Ja jestem Chrześcijaninem - ale nie jestem Kalwinistą.” Jest to łatwiejsze niż „Jestem Chrześcijaninem - ale wyrzucam rzeczy z Biblii, ktόre mi się nie podobają.”

„Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich!”
-Ps. 119:68

Brak komentarzy: