wtorek, 21 kwietnia 2009

Nie podoba mi się nazwa „Kalwinizm”Od czasu do czasu ktoś zadaje mi pytanie „czy jesteś Kalwinistą?” Nigdy nie wiem jak mam odpowiedzieć.

Nie jest mi łatwo odpowiedzieć „tak” z wielu powodόw. Po pierwsze ponieważ nigdy nie studiowałem nauczania Kalwina. W moim życiu czytałem dwie rzeczy napisane przez Kalwina, jedno kazanie na temat zmartwychwstania Jezusa i część książki na temat pierwszego listu Tesoloniczan. Nie jestem więc uczniem Kalwina, jego nauczanie nie jest dla mnie wyjątkowym autorytetem.

Dlatego też nie chcę odpowiadać na to pytanie „nie” ponieważ, wydaje mi się, że osoba, ktόra pyta mnie ma na myśli, „czy wierzę, że Bόg wybrał ludzi, ktόrych Bόg zbawi?” Wierzę, że Bόg wybrał ludzi, ktόrych zbawi. Wierzę, ponieważ tak jest napisane w Biblii.

Efez. 1:3-11
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;
W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,”

To jest Boże Słowo i w to wierzę. Jeżeli Kalwin w to wierzył, chwała Bogu. Jeżeli Kalwin w to nie wierzył, to nie zmienia faktu, że my musimy wierzyć, że przed założeniem świata Bόg wybrał ludzie aby byli święci. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa.

Nadal nie wiem jak mam odpowiadać na pytanie „czy jesteś Kalwinistą?” lecz wierzę Bogu, kiedy mόwi, że On nas wybrał. Jeżeli wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym musisz też wierzyć, że Bόg nas wybrał przed założeniem świata.
Bόg czyni to co dobre. Ufam Mu.

3 komentarze:

Dariusz Robert Hapoń pisze...

Nie da się dyskutować z tym, iż Bóg nas wybrał. Problem leży w tym jak rozumiemy owo wybranie. Czy dopuszcza ono do głosu naszą wolę jako odpowiedź na wezwanie Boże czy też całkowicie neguje możliwość podejmowania przez nas decyzji.
I oto raczej chodzi gdy ktoś pyta o to czy się jest kalwinistą ( w domyśle: wierzysz w predystynację w skrajnym wydaniu TULIPa).
pozdrawiam

Ben Layer pisze...

Dariusz,
Nasza wiara w imię Jezusa jest niezbędna. Odpowiedzialnością każdej osoby jest wierzyć. Boże wybranie nie neguje naszej decyzji, aby stać się uczniem Jezusa. Lecz Boże wybranie i powołanie powoduje naszą decyzję stania się uczniem Jezusa.

Rzym. 8:29-30
„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

Naszą odpowiedzialnością jest wiara, która jest niezbędna, ale nawet nasza wiara jest darem od Boga.

Efez. 2:8
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;”

Leszek pisze...

Też nie lubię tego typu określeń: kalwinista, adwentysta, baptysta, papista itp.
Kalwin był człowiekiem, grzesznikiem, istotą niedoskonałą.
Powoływanie się na jego nauki to tak jakby wywyższanie go ponad Boga.
W Biblii nie ma żadnego pisma Kalwina i dlatego nie jest on dla mnie autorytem.
Jesteśmy dziećmi Boga czy Kalwina?

Pozdrawiam
Leszek, Siedlce