poniedziałek, 18 maja 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

10. ABY DOSTARCZYĆ PODSTAW DLA NASZEGO USPRAWIEDLIWIENIA


Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.

Rzymian 5:9

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.

Rzymian 3:24

Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

Rzymian 3:28


Bycie usprawiedliwionym przed Bogiem i bycie przebaczonym przez Boga to nie są dwie te same rzeczy. Zostać usprawiedliwionym przed trybunałem sądowym nie jest tym samym co bycie przebaczonym. Bycie przebaczonym zakłada, że jestem winny oraz, że moje przestępstwo nie jest mi policzone. Bycie usprawiedliwionym oznacza, że byłem sądzony i okazałem się niewinny. Moje żądanie jest sprawiedliwe. Jestem windykowany. Sędzia mówi: „Niewinny”.

Usprawiedliwienie jest aktem prawnym. Oznacza ono zadeklarowanie kogoś sprawiedliwym. To jest werdykt. Werdykt usprawiedliwienia nie czyni osoby sprawiedliwą. On deklaruję daną osobę sprawiedliwą. Jest to stwierdzenie, że osoba faktycznie jest sprawiedliwa. Możemy to najwyraźniej zobaczyć kiedy Biblia mówi nam, że w odpowiedzi na nauczania Jezusa, ludzie „usprawiedliwili” Boga (Łukasza 7:29). Nie oznacza to, że uczynili oni Boga sprawiedliwym (ponieważ on już był sprawiedliwy). Oznacza to, że zadeklarowali oni, że Bóg jest sprawiedliwy.

Moralna zmiana, która musi nastąpić kiedy zawierzamy Chrystusowi nie jest usprawiedliwieniem. Biblia zazwyczaj nazywa to uświęcaniem – procesem stawania się dobrym. Usprawiedliwienie nie jest procesem. Nie jest ono w żadnym sensie procesem. Jest ono deklaracją, która dzieje się w jednym momencie. Werdykt: Godny! Sprawiedliwy!

Zwyczajnym sposobem na to żeby być usprawiedliwionym przed ludzkim trybunałem jest przestrzeganie prawa. W tym przypadku jury albo sędzia po prostu deklarują to, co jest prawdą o tobie: Przestrzegałeś prawa. Oni cię usprawiedliwiają. Ale w sali sądowej Boga, [nasz werdykt mówi, że – przyp. tłum.] nie przestrzegaliśmy prawa. Dlatego, usprawiedliwienie, w powszechnym rozumieniu, jest beznadziejne. Biblia mówi: „Ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana” (Przysłów 17:15). Mimo to, zdumiewa fakt, że za przyczyną Chrystusa, Biblia również mówi, że Bóg „usprawiedliwia bezbożnych”, którzy zaufają w jego łaskę (Rzymian 4:5). Bóg czyni coś, co wygląda na ohydne.

Dlaczego nie jest to ohydne? Albo, jak ujmuje to Biblia: jak Bóg może być: „sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy [po prostu!] w Jezusa” (Rzymian 3:265)? Nie jest ohydne, że Bóg usprawiedliwia bezbożnych, którzy mu zaufają, z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że Chrystus przelał swoją krew aby anulować winę naszego przestępstwa. Biblia mówi więc: „Teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni” (Rzymian 5:9 BT). Ale to tylko usuwa naszą winę. To nie deklaruje nas sprawiedliwymi. Anulowanie naszych niepowodzeń w zachowywaniu prawa nie jest tym samym, co zadeklarowanie nas posłusznymi prawu. Kiedy nauczyciel anuluje z dziennika jedynkę z egzaminu, to nie jest to tym samym, co zadeklarowanie piątki. Jeśli bank darowałby mi długi na moim koncie, to nie byłoby to tym samym, co zadeklarowanie mnie bogaczem. Więc także anulowanie naszych grzechów nie jest tym samym, co zadeklarowanie nas sprawiedliwymi. Anulowanie musi nastąpić. Jest to niezbędne dla usprawiedliwienia. Ale jest coś więcej. Jest jeszcze inny powód, dla którego nie jest to obrzydliwe, żeby Bóg usprawiedliwiał bezbożnych przez wiarę. Aby się o tym przekonać, przejdźmy do następnego rozdziału.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: