piątek, 15 maja 2009

Jeden jest Bóg i dostęp do Niego przez Jezusa


Jest tylko jeden Bóg i dostęp do Niego jest możliwy tylko przez Jezusa Chrystusa.

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (Ew. Jana 14.6) Nie będzie ani jednej osoby w niebie, która trafiłaby do nieba przez inną drogę niż przez Jezusa.

"ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał." Ew. Marka 9.37

"kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał." Ew. Łukasza 10.15

Ludzie na świecie dzielą się na dwie kategorie: albo przyjmują Jezusa albo gardzą Jezusem. Jeżeli przyjmujesz Jezusa, to przyjmujesz Boga, jeżeli gardzisz Jezusem to gardzisz Bogiem. Bóg zwrócił naszą uwagę na Jezusa i powiedział, że jeżeli chcemy mieć z Nim relację, to Bóg umożliwił ją nam przez Jezusa. Szatan oszukuje miliardy ludzi przekonując ich, że każdy sposób modlitwy do Boga jest tak samo skuteczny jak modlitwa do Boga przez Jezusa Chrystusa.

Jezus powiedział: "nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." Ew. Jana 14.6

Brak komentarzy: