czwartek, 14 maja 2009

Jeden jest BógPopularna dzisiaj jest myśl, że wszystkie religie na świecie modlą się do jednego Boga. Muzułmanie modlą się do tego samego boga co hindusi, tak i buddyści itd. Każdy z nas musi uczyć się tolerancji i nigdy nie możemy powiedzieć, że nasz Bόg jest wyjątkowy. Możemy modlić się do naszego Boga tak jak uważamy, ale musimy sądzieć, że każda inna religia jest tak samo ważna jak nasza.

Nasz Bόg naucza inaczej. Jednym z głόwnych tematów w Biblii to, że Bόg jest jedyny Bogiem i jest On wyjątkowy. Biblia naucza, że jeżeli modlisz się do innego boga to jest grzech i musisz wyznać swόj grzech, prosić Boga o przebaczenie i stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie muszą kochać ludzi, ktόrzy modlą się do fałszywych bogόw po to, aby mόwić im prawdę.

Każda inna wiara jest błędna. Takie stwierdzenie nie podoba się ludziom. Mamy jednak wybόr, podobać się Bogu i głosić, że nasz Bόg jest wyjątkowy lub podobać się ludziom i milczyć.

Bόg jest wyjątkowy:

„I rzekł Mojżesz: Stanie się według słowa twego, abyś poznał, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg.”
-2 Księga Mojżeszowa 8.6

„Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający!”
-2 Księga Mojżeszowa 15.11

„Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.”
-5 Księga Mojżeszowa 4.35

„Przeto wielki jesteś, o Panie, Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy.”
-2 Samuela 7.22

„Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje. Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!”
-Psalm 86.8-10

„Tobie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię. Któż by się nie bał ciebie, Królu narodów? Tak, tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty.”
-Jeremiasza 10.6-7

„Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? mówi Święty.”
-Izajasza 40.25

„Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem.”
-Izajasz 43.11-12

„Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi! Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? A to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują! Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.”
-Izajasza 44.6-8


„Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.”
-Izajasza 45.5-7

„Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego. Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne.”
-Izajasza 45.18-19

„Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.”
-Izajasza 45.21-22

„Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?”
-Izajasza 46.5

„Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.”
-Izajasza 46.10

Brak komentarzy: