wtorek, 8 września 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

23. ABYŚMY MOGLI NALEŻEĆ DO NIEGO


Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.

Rzymian 7:4


Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

1 Korytnian 6:19-20


Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią

Dzieje 20:28

Decydujące pytanie nie brzmi kim jesteś, ale kogo jesteś. Oczywiście, wielu ludzi myśli, że nie są niczyimi niewolnikami. Marzą oni o całkowitej niezależności. Tak jak meduza niesiona przez fale czuje się wolna ponieważ nie jest do niczego przymocowana.

Ale Jezus miał słowo dla tych, którzy myśleli w ten sposób. Powiedział: „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (Jana 8:32-34).

Biblia nie pozostawia wątpliwości, że ludzie są upadli i nie mają możliwości ostatecznego determinowania swojego postępowania. W upadłym świecie nie istnieje autonomia. Albo rządzi nami grzech albo jesteśmy zarządzani przez Boga. „Stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni…Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości… Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę” (Rzymian 6:16, 20, 22).

Przez większość czasu jesteśmy wolni by robić to co chcemy. Ale nie jesteśmy wolni do tego, by chcieć tego co powinniśmy. Aby mieć nowe pragnienia, potrzebujemy nowej mocy pochodzącej z boskiego nabycia. Moc jest Boża. To właśnie dlatego Biblia mówi: „Chwała Bogu, że bywszy sługami grzechu, usłuchaliście z serca sposobu onej nauki, którejście się poddali (Rzymian 6:17 BG). Bóg jest tym, który może przywieść „do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli” (2 Tymoteusza 2:25-26).

A nabyciem, które uwalnia tę moc jest śmierć Chrystusa. „Już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci” (1 Koryntian 6:19-20). A jaką cenę zapłacił Chrystus za tych, którzy mu ufają? „Nabył [ich] przez własną krew (Dzieje 20:28).

Teraz jesteśmy prawdziwie wolni. Nie aby być autonomiczni, ale by chcieć tego co jest dobre. Cała nowa droga życia otwiera się nam kiedy śmierć Chrystusa staje się śmiercią naszego starego „ja”. Relacja z żywym Chrystusem zastępuje zasady. A wolność przynoszenia owoców zastępuje niewolę grzechu. „I wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga” (Rzymian 7:4).

Chrystus cierpiał i umarł abyśmy mogli być wyswobodzeni od zakonu i grzechu i byśmy należeli do niego. To w tym miejscu posłuszeństwo przestaje być ciężarem i staje się wolnością przynoszenia owoców. Pamiętaj, nie jesteś swój własny. Czyj będziesz? Jeśli Chrystusa, to przyjdź i należ do niego.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: