czwartek, 29 kwietnia 2010

Objawienie i Iluminacja

„Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,” (Efezjan 3.2-5)

W tych wersetach czytamy, że Bóg objawił Pawłowi pewną tajemnicę. Kiedy autorzy Nowego Testamentu mówią o tajemnicach, to chodzi o pewne rzeczy, które Bóg planował od początku świata, lecz nie objawiał ludziom przez długi czas. A teraz Bóg objawia przez Pawła to, co było przez tysiące lat tajemnicą. Bóg zna miliardy rzeczy, których nigdy nam nie objawił. Objawił nam tylko pewne rzeczy i to nam wystarcza, aby żyć dla Niego. Biblia mogłaby być dwa razy większa. Bóg mógłby objawić nam o wiele więcej, jeżeli by chciał. Ale Bóg objawił nam dokładnie tyle ile chciał i to, co jest objawione wystarcza nam. Biblia jest doskonała.

My w kościele jesteśmy ze wszystkich ludzi pod tym względem najbardziej błogosławieni, ponieważ posiadamy już całe Pismo. Nikt wcześniej nie miał tyle objawione, co my mamy. Bóg nie objawił ludziom w starym testamencie tego, co jest nam dzisiaj objawione. Jezus chodząc ze swoimi uczniami nawet im nie objawił tego, co jest nam dzisiaj objawione.

Innym działaniem Ducha Świętego jest objawienie, a innym iluminacja. Duch Święty napisał Biblię, to jest objawienie. A kiedy osoba w dwudziestym pierwszym wieku czyta Biblię, Duch Święty może iluminować jej znaczenie fragmentu. Obajwienie i iluminacja to dwa różne działania Ducha. Możemy dzisiaj korzystać z obu, jak nikt w historii świata.

Chciałbym pokazać jak bardzo jesteśmy błogosławieni. Porównuję nas z uczniami Jezusa. Uczniowie Jezusa znali stary testament i słyszeli słowa Jezusa na własne uszy. Ale często źle je rozumieli, a wiele rzeczy w ogóle nie rozumieli. Np. Jezus im wiele razy powiedział, że umrze i potem wstanie z martwych. Ale kiedy Jezus został ukrzyżowany, byli rozczarowani, a kiedy wstał z martwych, byli zdziwieni. Jednym z powodów ich braku zrozumienia jest fakt, że nie mieli dwóch wielkich błogosławieństw, które my w kościele posiadamy.
Po pierwsze mamy całe Pismo Święte – czyli objawienie. W nim jest wszystko, co jest nam potrzebne, aby poznać Boga i żyć ku Jego chwale.
Po drugie mamy Ducha Świętego – który działa aby iluminować objawienie. Duch Święty zamieszkuje każdego z nas, cały czas. Tak nie było zanim powstał kościół. Duch Święty pomaga nam zrozumieć to, co jest objawione.

Brak komentarzy: