piątek, 16 kwietnia 2010

Pojednanie w Kościele


„Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.

Efezjan 3.13-18


Jezus pojednał pogan i Żydów w jednym nowym ciele, którym jest kościół Boży. Jezus zniszczył wszelkie bariery rasowe, kulturowe i narodowe. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to jesteś w jednym cielem z Żydami, Niemcami, Murzynami, Rosjanami, Tajlandczykami itd. Jezus nie tylko podjednał człowieka z Bogiem, lecz Jezus także pojednał człowieka z innymi ludźmi, którzy wcześniej byli oddzieleni.

Rasizm aż do dzisiaj jest poważnym problemem na świecie. A odpowiedzią na rasizm jest kościół Boży. W stanach zjednoczonych około sto siedemdziesiąt lat temu w południowych stanach pracowało tysiące Afrykańskich niewolników. Niektórzy biali Amerykanie zaczęli nauczyć Afrykanów jak czytać po angielsku. Kiedy Afrykanie zaczęli czytać Biblię, upamiętali się i stali się Chrześcijanami. A będąc Chrześcijanami chodzili na zgromadzenia w niedziele. Ale to bardzo nie podobało się białym. Więc przestali uczyć ich czytać.

Albo powiem przykład, który jest bardziej powszechny. Od czasu do czasu słyszę o takiej misji jak „misja do Żydów w Nowym Jorku.” I misja polega na tym, że pewni Chrześcijanie ubierają się jak Żydzi, obchodzą niektóre żydowskie zwyczaje i głoszą ewangelię Żydom, aby założyli zbór dla Żydów. Taki pomysł nie pasuje do nowego testamentu. Jest całkowicie przeciwny Bożemu celowi, aby założyć w Nowym Jorku zbór żydowki, zbór irlandzki, zbór polski, zbór rosyjski czy zbór afrykański. Jezus umarł, aby pojednać narody w kościele. Musimy przyjąć ludzi do naszego zboru, nawet jeżeli nie są dokładnie tacy jak my. Powinniśmy dążyć do tego celu. Jedność w ciele Jezusa.
To nie jest przesada, aby powiedzieć, że Jezus umarł aby pojednać narody. Tak jest napisane, staliście się ... bliscy przez krew Chrystusową. Często skupiamy się na tym, że przez krew Jezusa człowiek został pojednany z Bogiem, i tak jest. Ale jest także prawdą, że przez krew Jezusa narody zostały pojednane. Jezus umarł, aby zniszczyć rasizm.

Chciałbym zwrócić uwagę na wyrażenie, „zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,” Mówiąc w przenośni, istniał mur pomiędzy Żydami i poganami. Żydzi patrzyli na pogan z góry i z tego powodu poganie nienawidzili Żydów i ich prześladowali. Ale istniał także fizyczny mur pomiędzy Żydami i poganami. Dookoła świątyni Heroda stał ogromny zdobiony mur. Co kilka metrów wisiał znak, „poganom wstęp wzbroniony pod karą śmierci”. Jeżeli poganin chciał wejść do świątyni Heroda, to musiał najpierw obrzezać się, oczyścić się, czyli przez wyznaczony czas jeść tylko koszerne jedzenie, nie mieć kontaktu z innymi poganami, umyć się według przepisów i dopiero wtedy mógł wejść za mur. Ale Jezus zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni.” Dzięki Jezusowi nie ma muru. Każda osoba, obojętnie skąd pochodzi, może iść bezpośrednio do Boga przez Jezusa Chrystusa. Każdy ma dostęp do tronu Bożego, obojętnie z którego narodu pochodzi. „Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.”

W wersecie piętnastym jest napisane, „aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.” Ten nowy człowiek, albo nowa rasa, jest ciałem Jezusa albo kościołem. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta nowa rasa jest stworzona przez Jezusa. Jezus stwarza nową rasę, chrześcijan. Kościół jest dziełem Bożym. Nie jesteśmy w stanie sami zniszczyć rasizmu. Nie jesteśmy w stanie sami poprzez dyscyplinę utrzymać jedność w zborze. Po prostu nie jest to po ludzku możliwe. Ale kościół jest dziełem Jezusa, i to Bóg uczynił nas jednym ciałem. Więc jedność w praktyce jest możliwa. Bóg nas zmienił, mamy nową naturę, która pragnie pojednania, nie oddzielenia.

Pomyśl teraz o tym, czy jest osoba w naszym zborze, z którą nie masz jedności w praktyce. Albo może to jest Chrześcijanin, który nie jest w naszym zborze. Poproś Boga, aby okazał ci łaskę, abyś pojednał się z tą osobą w najbliższym tygodniu. Poproś Boga, aby zmienił twój stosunek do tej osoby. Staraj się znaleźć dobre cechy w jej życiu, i nie skupiać się na wadach. Staraj się poznać działanie Ducha Świętego w jej życiu. Skup się na owocach Ducha Świętego w jej życiu. Proś Boga, aby błogosławił jej przez ciebie. Staraj się zachęcać ją słowami i staraj się jej słuzyć. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby zmienić swoje serce wobec innej osoby, jest modlenie się o nią. Kiedy zaczynasz systematycznie modlić się o pewną osobę, to Bóg zmienia twoje serca wobec niej. Proś Boga, aby jej błogosławił i Bóg może używać ciebie, aby to robić.

W duchowym sensie już mamy jedność z każdym chrześcijaninem, ale w praktyce musimy walczyć o jedność. Jezus już uczynił to, co jest potrzebne, żebyśmy zwyciężyli.


Brak komentarzy: