czwartek, 22 kwietnia 2010

Rola Pawła była wyjątkowa, ale twoja rola także jest wyjątkowa.


Powiedzmy, że nie wiesz, jakie masz dary i nie wiesz, jak możesz służyć w naszym zborze. Proponuję, żebyś zadał sobie cztery pytania.


Po pierwsze, „jakie potrzeby ludzie mają w naszym zborze?” Jest bardzo możliwe, że widzisz pewne potrzeby, których inni ludzie nie dostrzegają. Kiedy każdy z nas zada sobie to pytanie, to będziemy mieli wiele różnych odpowiedzi. Każdy z nas jest świadomy różnych potrzeb.


Drugie pytanie to, „Co mogę zrobić, aby służyć ludziom w potrzebie?” Każdy z nas ma różne zdolności i możliwości. Kiedy widzisz potrzebę, to zaangażuj się i zrób to, co ty umiesz zrobić, aby pomóc. Kiedy jest okazja, aby czynić dobrze, zaangażuj się.


Trzecie pytanie to, „Czego pragnę dla mojego kościoła?” Myślę, że często nasze pragnienia pokazują, jakie mamy dary. Np. człowiek, który ma dar prorokowania, będzie czuł pragnienie, żeby ludzie słuchali Słowa Bożego. Jednym z darów opisanych w pierwszym liście do Koryntian jest dar kierowania. Człowiek, który ma dar kierowania, będzie czuł pragnienie, żeby zbór byłby dobrze zorganizowany, żeby był w nim plan sprzątania i plan szkółki niedzielnej, i będzie miał pragnienie, żeby wszyscy służyli według tego planu. Więc jeżeli nie wiesz, jakie masz duchowe dary, to polecam żebyś przeanalizował swoje pragnienia.


Jest czwarte pytanie, które powinieneś sobie zadać. Jakie mam zdolności? Jeżeli umiesz pisać strony internetowy, a w ogóle nie umiesz śpiewać czy grać na instrumentach, to prawdopodobnie powinieneś służyć Bogu poprzez pisanie Chrześcijańskich stron internetowych, a nie przez prowadzenie śpiewania w zborze. Jeżeli nie wiesz jak masz służyć w zborze to zapytaj siebie, „jakie mam zdolności?”

Rola Pawła była wyjątkowa, ale twoja rola także jest wyjątkowa. Jeżeli jesteś Chrześcijaninem, to jesteś nam potrzebny. Prosimy cię, abyś się zaangażował i wypełniał swoją rolę w kościele. Przez pewien czas jest całkiem w porządku, żeby człowiek tylko chodził i słuchał. Ale kiedy Bóg czyni cię Chrześcijaninem, to nie możesz dalej być tylko słuchaczem. Jest ci dany Duch, który będzie błogosławić innym poprzez ciebie. Musisz szukać sposobów, aby służyć.

Brak komentarzy: