środa, 7 kwietnia 2010

„Sama wiara usprawiedliwia, ale nie wiara która jest sama!”

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
- Efezjan 2.10

Modlę się, żeby każdy z nas by rozumiał trzy punkty w tym wersecie.

1. Jego bowiem dziełem jesteśmy. My jesteśmy nowym stworzeniem. Moment nowego narodzenia jest cudem. A ja ostrożnie używam tego słowa. Jestem świadomy, że Bóg działa nieustannie, i nie każde Jego dzieło jest cudem. Bóg spowodował pogodę jaką dzisiaj mamy, ale to nie jest cudem. Bóg spowodował, że moje serca nie przestało bić w nocy, i nie jest to cudem. To są Boże suwerenne działania, jest ich miliardy codziennie w życiu każdego z nas. Ale kiedy Bóg stworzył wszechświat „ex nihilo”, czyli „z niczego”, to jest cudem. Moment zbawienia jest cudem.
Jego dziełem jesteśmy. Stworzenie siebie jest nielogiczne. Myślenie, że spowodowałeś swoje zbawienie jest tym samym, co myślenie, że stworzyłeś siebie. Jest to nonsens. Nic nie może stworzyć siebie. My jesteśmy Jego dziełem.
Bóg stwarza swój kościół. Kościół jest dziełem Bożym. Każde indywidualne dziecko Boże jest Jego dziełem.

2. Dobre uczynki są celem zbawienia, nie przyczyną zbawienia. „stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków,” Zbawienie nie jest przez uczynki lecz dla uczynków. Uczynki musiałyby poprzedzać zbawienie, aby je powodować. Ale Paweł naucza, że uczynki idą za zbawieniem – są one przeznaczonym owocem zbawienia. Więc uczynki są wykluczone, jako przyczyna zbawienia, ale są niezbędne, jako dowód zbawienia. Reformatorzy mówili „Sama wiara usprawiedliwia, ale nie wiara która jest sama!”

3. Bóg przeznaczył dobre uczynki dla każdego zbawionego. „do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” Mam nadzieję, że to nauczanie będzie motywowało nas do dobrych uczynków. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem, to Duch Święty mieszka w tobie i będzie działać przez ciebie, aby błogosławić ludzi z którymi masz kontakt. To już jest zaplanowane. To jest Boży plan nie tylko dla super-bohaterskich Chrześcijan. Każdego, kogo Bóg zbawia, Bóg stwarza w Chrystusie do dobrych uczynków. Pomóż ludziom. Służ ludziom. Kochaj ludzi. Módl się, żeby Bóg błogosławił twoje uczynki. Proś Boga, aby działał przez ciebie.

To nauczanie nie jest po to, żebyś ciągle stresował się tym, że nie wiesz, które dobre uczynki są dzisiaj dla ciebie przeznaczone. Nie przejmuj się tym. Nie czekaj na głos z nieba, aby kochać, służyć i pomagać. Wystarczy ta wiadomość, że byłeś do tego celu stworzony w Chrystusie. Byłeś w Chrystusie stworzony do dobrych uczynków.

Brak komentarzy: