piątek, 7 maja 2010

Kościół (zgromadzenie zbawionych grzeszników) istnieje dla Boga.

„Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,” -Efezjan 3.10

Teraz zwrócimy uwagę na słowa „przez kościół.” Bożym planem jest żeby anioły poznały mądrość Bożą przez kościół. Bożym doskonałym planem jest użycie tych, których wybrał, których przeznaczył, których zbawił, których ożywił, których przyłączył do Jezusa, aby pokazać swoją mądrość.

My często skupiamy się na tym, co zbawienie znaczy dla nas. Zbawienie dla nas to przebaczenie grzechów. Zbawienie to wieczność z Bogiem w niebie. Ale proszę pamiętaj, że kiedy Bóg czyni jedną rzecz, ona czyni także dziesięć tysięcy innych rzeczy. Kiedy Bóg ciebie zbawił, to nie tylko zbawił cię po to, żebyś mógł żyć wiecznie w niebie. Bóg cię zbawił po to, co będzie mógł czynić przez ciebie w twoim czasie na ziemi. Bóg cię zbawił nie tylko do wiecznego raju, lecz do dobrych uczynków, które sam przeznaczył dla ciebie.

Zbawienie jest początkiem. Dopiero od momentu zbawienia Bóg działa przez ciebie, aby malować swoje arcydzieło. Bóg tylko przez swój kościół pokazuje swoją mądrość, łaskę, miłość.

Błędne jest myślenie, że zbawienie jest naszym ostatecznym celem. Zbawienie jest początkiem życia ku Bożej chwale. Zbawienie jest początkiem życia pełnego dobrych uczynków. Zbawienie jest początkiem Bożego działania przez ciebie, aby wpływać na świat i wszechświat. Bóg działa przez swój kościół. Kiedy Bóg cię zbawił, to nie uczynił tylko jednej rzeczy. Czyli nie tylko sprawił, że będziesz w niebie. Przez ten jeden cud, Bóg zmienił twoje życie od tego momentu do twojej śmierci.

To znaczy, że kościół (zgromadzenie zbawionych grzeszników) istnieje dla Boga. Bóg stworzył kościół dla siebie. Żeby pełnił konkretną służbę. Bóg nas zbawił ku uwielbieniu wielkość swojej łaski. Czyli żeby cały wszechświat poznał i dziwił się Jego łaską.

Paweł powtarza to samo kilka razy w tym liście.

Efez. 1:5-6 „Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej,” Powiem to samo po swojemu, Bóg przeznaczył nas do adopcji, żeby została objawiona Jego łaska.

Efez. 1:11-12 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego,”

Bóg, który czyni wszystko co chce, cały czas, przeznaczył nas abyśmy stali się jego własnością, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały jego.

Efez. 1:13-14 „W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.” Jesteśmy zapieczętowani, dostaliśmy rękojmię aż nastąpi odkupienie. Dlaczego? Ku uwielbieniu chwały Jego.

Paweł ciągle powtarza to samo. Bóg nas zbawił do konkretnego celu.

Efez. 2:5-7 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej”

Kościół istnieje dla Boga. Bóg cię zbawił żebyś stał się członkiem kościoła, żeby mógł pokazać swoją chwałę poprzez ciebie. Żebyś mógł odbijać Jego chwałę.

Mógłbym teraz opisać wiele praktycznych sposobów, jak my w kościele możemy odbijać Bożą chwałę.

Bóg kochał nas, kiedy my Go nie kochaliśmy. Więc my możemy w ten sposób kochać innych ludzi dookoła nas. Nawet ludzie ze świata kochają ludzi, którzy kochają w zamian. Ale my w kościele doświadczyliśmy Bożej miłości i możemy kochać tak, jak on kocha.

Bóg służył nam, kiedy nie byliśmy w stanie mu się odwdzięczyć. My możemy w ten sam sposób służyć innym. Nie tylko służyć mając nadzieję, że potem ci ludzie coś zrobią dla nas. Ale służyć ludziom, którzy ani na to nie zasłużyli, ani nam się nie odwdzięczą.

Brak komentarzy: