piątek, 4 czerwca 2010

Duch wstawia się za świętymi


„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,” - Efezjan 3.20

Czasami myślimy, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, kiedy tak w rzeczywistości odpowiada, ale czyni coś więcej niż to, o co prosiliśmy. Np. pewna kobieta w Stanach prosiła Boga przez wiele lat, żeby mogła urodzić dziecko. Ale nie zaszła w ciążę. Pewnego dnia była bardzo sfrustrowana, że tyle kobiet nie kocha swoich dzieci, nawet zabija je zanim się urodzą, a ona tak pragnie zajść w ciążę i nie może. Wtedy zmieniła swoją modlitwę i poprosiła Boga, żeby mogła być kimś w rodzaju matki dla przynajmniej jednego dziecka. Kilka miesięcy później założyła fundację, która doradza kobietom, które zaszły w ciążę i myślą o aborcji. Pomaga im znaleźć rodzinę, która zechce zaadoptować dziecko. Czasami nawet jest w stanie pomagać kobietom, żeby miały środki, które są im potrzebne, aby same wychowywały dziecko. Przez ostatnie kilka lat pomogła setki dzieciom. Bóg nie odpowiedział na jej modlitwę dokładnie tak, jak zaplanowała. Boży plan dla niej był inny, a Boży plan jest doskonały. Więc czasami Bóg nie robi tego, o co prosimy, ponieważ czyni coś bardziej doskonałego

Teraz jest bardzo dobry czas, aby dodać, że musimy modlić się z pokorą, rozumiejąc, że nie znamy szczegółów planu Bożego. Bóg w swojej łasce objawił nam dużo. Posiadamy więcej objawienia niż ludzie kiedykolwiek w przeszłości. Wiemy, że Bóg działa w swoim kościele, żebyśmy stali się podobni do Jezusa. Ale szczegóły jak to zrealizuje nie są nam objawione. Więc bądź pokorny w modlitwie, pamiętając, że nie znasz całego planu Bożego.

Ta kobieta nie grzeszyła, kiedy prosiła Boga o dziecko. Możemy śmiało prosić Boga o to, co pragniemy. Ale kiedy nie dostajemy tego, o co prosiliśmy to znaczy, że Boży plan jest bardziej doskonały niż to, o co prosiliśmy. Kiedy prosimy o coś, co nie jest dla nas najlepsze, Duch Święty interweniuje i modli się za nas. Ponieważ duch Święty zna Boży doskonały plan i wie, kiedy nasze prośby są błędne. Słuchajcie wspaniałej obietnicy, „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.” (Rzym. 8:26-27)

Duch wstawia się za świętymi. To jest jeszcze jedno błogosławieństwo dane nam w kościele. Takie obietnice powinny powodować, że każdy zapragnie stać się dzieckiem Bożym. A jednocześnie powinny powodować radość dla tych, którzy już są dziećmi Bożymi. To daje nam pewność w modlitwie. Módl się i proś Boga o dobre rzeczy. Proś Boga o błogosławieństwa. Proś Boga o to, co jest najważniejsze i trwałe. Proś Boga o to, żeby wypełniła się Jego wola. A jeżeli modlisz się błędnie, jeżeli prosisz o coś, co nie byłoby dobre, wtedy Duch Święty interweniuje i wstawia się za ciebie.

To nie jest opis daru duchowego „mówienie językami.” Ponieważ ten dar jest dany tylko niektórym ludziom. A Duch Święty wstawia się za każdym, kto jest święty, czyli każdym, kto jest bez grzechu w Bożych oczach, ponieważ jest w Chrystusie.

Więc śmiało módl się z pewnością, że jeżeli prosisz o to, co nie jest dobre, Duch Święty będzie prosić o to, co jest doskonałe.

Brak komentarzy: