piątek, 29 października 2010

Pogrzeb Erwina

W Piśmie Świętym jest człowiek o imieniu Hiob. Hiob kochał Boga jednak przeżył ogromną tragedię. Był bogatym człowiekiem, miał domy, dużo sług, pieniądze i rodzinę. W ciągu jednego dnia stracił wszystko. Domy i bogactwo skradziono. Słudzy i dzieci umarli.

Każdy z nas przechodził trudne chwile. Coś okropnego się stało w twoim życiu i w moim życiu. Kochaliśmy Erwina, teraz on nie żyje.

Naturalne jest, aby pytać, „czemu to się stało?” Odpowiedź na to pytanie jest bardzo skomplikowana. Jednak jednym z powodów jest żebyśmy my wszyscy zaczęli myśleć o śmierci. Musimy przypomnieć sobie, że życie jest krótkie. Każdy z nas prędzej czy później umrze. Każdy z nas stanie przed Bogiem w dniu sądu. Musimy być na to przygotowani.

Czy jesteś przygotowany na dzień sądu? W tym dniu Bóg z radością powita swoje dzieci w ich prawdziwym domu. A resztę ludzi wyśle na wieczną karę. Więc pytanie brzmi, „Jak człowiek może stać się dzieckiem Bożym?”

Czy jest tak, że Bóg ma w niebie ogromną wagę, na której zostaną zważone twoje uczynki? Czy każdy człowiek, który ma więcej dobrych uczynków, niż złych będzie nazwany dzieckiem Bożym? Czy stajemy się dziećmi Bożymi poprzez dobre uczynki? Nie, w ten sposób nie stajemy się dziećmi Bożymi. W piśmie jest napisane, „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.” - Gal. 3:26

Twoje podejście do Jezusa Chrystusa jest kluczowe w tej sprawie. Każda osoba, która dobrowolnie podporządkuje się Jezusowi stanie się dzieckiem Bożym. Jeżeli Jezus jest twoim Panem, Królem i Bogiem, to jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli Jezus nie jest twoim Panem, to nie jesteś dzieckiem Bożym.

Wszystko zależy od twojego podejścia do Jezusa. Najgorszy grzesznik, który odwróci się od grzechu i podporządkuje się Jezusowi, stanie się dzieckiem Bożym. A z drugiej strony, najlepszy człowiek, który nie podporządkuje się Jezusowi, nie jest Bożym dzieckiem. Nie jest tak, że tylko dobrzy ludzie będą w niebie. Jeżeli nie jesteś dobrym człowiekiem, nie rozpaczaj. Bóg może zbawić nawet najgorszych z grzeszników.

Wiele ludzi na świecie mówi, że Jezus jest dla nich Panem, ale poprzez ich zachowanie widać, że nie są podporządkowani Jezusowi. Słowa są puste. Twoje prawdziwe podejście do Jezusa będzie widoczne poprzez to, jak słuchasz Jego rozkazów.

Popularna jest teoria, że wiele jest dróg do Boga Ojca. Niektórzy ludzie myślą, że Jezus jest jedną droga do Boga, buddyzm jest inną droga do Boga, Islam jest jeszcze inną drogą do Boga. Ale słuchajcie, co Jezus powiedział na ten temat. Jezus powiedział, „ Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” -(Jan. 14:6) Jezus powiedział, że jest tylko jedna droga do Boga Ojca, nie wiele dróg, ale jedna i tą drogą jest właśnie sam Jezus Chrystus.

Posłuchajmy, co Święty Piotr powiedział na ten temat, „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz.Ap. 4:12) Jest tylko jeden sposób, w jaki człowiek może zostać zbawiony od wiecznego potępienia i tym sposobem jest jego podejście do Jezusa Chrystusa.

Życie jest krótkie. Musimy przygotować się na dzień sądu. Aby się przygotować, trzeba posłuchać słów Jezusa, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11:28)

Jezus woła do nas dzisiaj, „Przyjdźcie do Mnie.”

Amen

Brak komentarzy: