piątek, 14 stycznia 2011

Modlitwa


Od dawna miałem pragnienie, aby napisać coś, aby pomóc wam w prywatnej modlitwie. Sam wiem z doświadczenia, że nie jest łatwo poświęcić czas na modlitwę. Nawet wydaje mi się, że jest łatwiej poświęcić czas na czytanie Biblii, niż na modlitwę. Każdy z nas ma wiele odpowiedzialności, które musi codziennie robić i trudno jest oddzielić się od tego wszystkiego, znaleźć ciche miejsce i czas, aby rozmawiać z Bogiem. Nawet, kiedy poświęcamy czas na modlitwę, nie jest łatwo się skupić. Miliony trosk tego świata odwraca naszą uwagę od rozmowy z Bogiem. Nie będę starać się was przekonać, że musimy się modlić. Myślę, że każdy z nas już wie, że modlitwa jest niezbędna w życiu Chrześcijańskim.

Zaczynamy od modlitwy Jezusa. Uczniowie Jezusa prosili go, aby nauczył ich jak się modlić. Wtedy Jezus pomodlił się znaną modlitwą, która dzisiaj się nazywa, „Ojcze Nasz.” W tej modlitwie Jezus daje nam przynajmniej osiem podstawowych próśb. Jezus nie dał nam tej modlitwy żebyśmy powtarzali dokładnie te same słowa raz dziennie albo dziesięć razy dziennie. Lecz przez tą modlitwę Jezus pokazuje nam, które prośby są najbardziej podstawowe. Możemy modlić się o tysiące innych rzeczy, ale nie możemy przegapić tych podstawowych próśb.

Święć się imię twoje - Jest to prośba, żeby Bóg był traktowany z najwyższą czcią i Jego imię było wyróżnione. My, Boże dzieci, reprezentujemy Boga w naszym otoczeniu. Nasze zachowanie może spowodować, że ludzie będą źle myśleć o naszym Bogu albo nasze zachowanie może spowodować, że ludzie będą myśleć dobrze o naszym Bogu. Więc prosimy Boga, aby pomagał nam żyć w taki sposób, aby dobrze reprezentować Jego święte Imię.

Prosimy także Boga, żeby Jego imię było coraz bardziej wywyższane w naszym kraju. Prosimy Boga, aby dawał nam okazję, aby dzielić się ewangelią z naszymi znajomymi. Żeby oni także mogli poznać Boga i uwielbiać Jego imię. Prosimy Boga o odwagę, aby codziennie i wszędzie mówić o jego dziełach. Prosimy Boga o moc Ducha Świętego, żeby nasze głoszenie ewangelii było skuteczne. Prosimy Boga, żeby każdy zbór w Polsce, który głosi dobrą nowinę o Jezusie wzrastał i miał coraz większy wpływ na swoje miasto. Prosimy Boga, aby błogosławił misjonarzy.

Prosimy Boga, aby powiększył wpływ dobrych nauczycieli i ograniczył wpływ fałszywych nauczycieli. Żeby ludzie przestali chodzić do kościołów, które przekręcają ewangelię łaski. Pragniemy, żeby coraz więcej ludzi w naszym kraju poznało prawdziwego Boga. Pragniemy, żeby Jego imię było uwielbione w naszym kraju. Dlatego prosimy Boga, „święć się imię twoje.”

Przyjdź Królestwo twoje, - Królestwo Boże w naszych czasach to Panowanie Jezusa w sercach i w życiu Chrześcijan i także Panowanie Jezusa w jego kościele. Prosimy Boga, żeby Jego panowanie w naszym życiu było coraz bardziej doskonałe. Żebyśmy stawali się coraz bardziej poddani. Żebyśmy byli coraz bardziej posłuszni Jego rozkazom.

Prosimy także o Jego panowanie w naszym kościele. Prosimy Boga, jako obywatele Jego królestwa, żebyśmy radośnie słuchali Jego rozkazów. Żebyśmy kochali innych ludzi w zborze tak, jak nasz Król kocha nas.

Bóg już panuje w życiu każdego Chrześcijanina. Bóg już panuje w Kościele. Ale my pragniemy być coraz bardziej poddanymi Jego panowaniu i coraz bardziej radosnymi w posłuszeństwie. Przyjdź królestwo twoje w moim życiu i w naszym zborze.

Bądź wola twoja, - Jego wola w tej modlitwie to Jego objawiona wola. Bożą objawioną wolą jest to, co Bóg nam objawił przez Pismo Święte. Czyli wszystkie rzeczy, których Bóg żąda od człowieka. Np. żeby każdy człowiek odwrócił się od swoich grzechów i naśladował Jezusa. Bóg żąda od nas pracowitości, uczciwości, miłości do bliźniego, szczodrości i wielu innych rzeczy. Kiedy modlimy się „bądź wola twoja”, prosimy Boga żeby Jego rozkazy były coraz lepiej realizowane w tym świecie.

Biblia także opisuje Bożą suwerenną wolę. Czyli to, że Bóg panuje nad wszystkim, co się dzieje na tym świecie. Np. suwerenną wolą Bożą jest to, że Komorowski wygrał wybory w Polsce. Jest napisane, „On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów,” (Dan. 2:21) Także, „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.” (Rzym. 13:1) Bóg jest suwerenny. Bóg panuje nad wszystkim. Boża suwerenna wola jest zawsze realizowana. Jednak Boża objawiona wola nie jest zawsze realizowana. Za każdym razem, kiedy ktoś grzeszy, łamie Bożą objawioną wolę.

Więc kiedy modlimy się, „bądź wola twoja,”, prosimy Boga o to, żeby Jego objawiona wola była realizowana w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym zborze, w naszym kraju. Żebyśmy wszyscy poddali się woli Bożej i robili to wszystko, co Bóg nam objawił przez Biblię, że oczekuje od człowieka.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy Boga, żeby błogosławił nam na tym czasowym, fizycznym świecie. Prosimy Boga, żeby zaspokoił nasze podstawowe potrzeby. Prosimy o pokój. Prosimy Boga, aby chronił nasz kraj od wojny. Prosimy o mądrość dla rządu, żeby w naszym kraju była wolność, pokój i powodzenie. Prosimy Boga o zdrowie, zdolności i siłę, abyśmy mogli ciężko pracować, żebyśmy mogli utrzymywać nasze rodziny, nasz zbór i pomagać ludziom w potrzebie. Powierzamy Panu nasze rodziny, żony i dzieci, dom i dobytek. Prosimy o mądrość, aby być wiernymi szafarzami. Prosimy Boga o mądrość, aby nauczać żonę i dzieci o Jezusie jak należy. Prosimy także Boga, żeby chronił nas od ataków szatana i innych przeklętych aniołów, żeby nie krzywdzili nas.

Odpuść nam nasze winy. Modlimy się w ten sposób, „ Panie, proszę nie karz mnie z powodu moich grzechów. Wyznaję, że jestem grzesznikiem i że nie czynię wszystkich dobrych rzeczy, których żądasz od ludzi. Jestem niewdzięczny, chociaż Twoja dobroć wobec mnie (zarówno fizyczna, jak i duchowa) jest niemierzalna. Proszę nie patrz na moją dobroć, ani mój grzech, lecz patrz na sprawiedliwość, która jest mi dana w Chrystusie. Proszę cię także Panie, żebyś wybaczył ludziom, którzy zrobili mi krzywdę. Ich potępienie nie pomoże mi, więc proszę cię żeby oni także byli zbawieni z nami. Proszę cię Panie, okaż mi łaskę, żebym mógł im przebaczyć. Amen”

Nie wódź nas na pokuszenie, Można modlić się następująco, „Drogi Panie, jestem słaby i często kuszony, aby grzeszyć. Jestem twoim dzieckiem, jednak w mojej grzesznej naturze są pragnienia, aby odejść od ciebie. Nie pozwól mi stać się leniwym, spocząć na laurach, myśląc, że już wszystko osiągnąłem. Lecz utrzymuj mnie w dobrej formie i w pogotowiu, gorliwym i chętnym twojemu słowu. Pilnym i pracowitym w służbie. Nie pozwól żebyśmy wywyższali się i stali się pyszni, ani żeby pojawiły się między nami ugrupowania. Raczej daj nam pokorę i miłość, żebyśmy mogli razem dążyć do celu, do nagrody, która czeka na nas tam gdzie Ty jesteś. Amen”

Wybaw ode złego; Panie, żyjemy w świecie które jest pełne nieszczęścia, cierpienia, niebezpieczeństw i niepewności. Żyjemy w świecie pełnym niewierności. Jest napisane, że dni są złe. Dobrze wiesz Panie, jak bardzo jesteśmy słabi. Wiemy, że pewnego dnia wybawisz nas całkowicie od tego zepsutego świata. Ale do tego momentu prosimy ciebie, żebyś pomógł nam przejść przez ten świat. Daj nam cierpliwość, aby znosić nieszczęścia. Daj nam wiarę podczas ciemnych dni. Daj nam nadzieję w cierpieniach i nawet w momencie śmierci. Amen.”

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Ósmy punkt w modlitwie Jezusa nie jest prośbą, lecz uwielbieniem. Jest bardzo ważne, aby przypominać sobie, że modlimy się nie prosząc o to, co będzie powodowało naszą chwałę. Wszystkie te siedem próśb jest prośbami, aby Jego królestwo i moc i chwała były wywyższone. Serce, które jeszcze nie jest przemienione, prosi o to, co zaspokoi jego własne pragnienia. Przemienione serce pragnie, żeby Boże cele były zrealizowane. Prosi o to, co jest dobre dla królestwa Bożego i to, co powoduje Bożą chwałę. Wyznajemy, twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków.

2 komentarze:

juniwerka pisze...

dziękuję za ten post! jest on dla mnie bardzo pomocny i uświadamia mi pewne rzeczy... Dziękuję!

Dominika. pisze...

Po prostu Dziękuję.