piątek, 1 kwietnia 2011„Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą” Izaj. 35, 8

Droga świętości jest tak wyraźna i prosta, że nawet najprostsze dusze nie zbłądzą, trzymając się jej stale. Świeccy mędrcy mają przed sobą wiele zakrętów i zaułków i popełniają straszne omyłki. Świecka mądrość jest uboga i krótkowzroczna, a gdy ludzie obiorą ją za drogę swoją, to prowadzi ich ona poprzez mroczne wąwozy. Błogosławione dusze nie znają nic lepszego, jak czynić według rozkazu Pana; a to utrzymuje ich na wyżynach drogi królewskiej i pod pieczą królewską.
Niechaj czytelnik nie usiłuje nawet na chwilę wyjść z trudnego położenia przez fałsz, lub krętactwo, przeciwnie niechaj pozostaje na wyżynach prawdy i czystości, będzie to najlepszą, jedynie właściwą drogą. W życiu naszym nie powinniśmy nigdy żeglować w koło, ani myśleć o chytrych wybiegach. Bądź sprawiedliwy i nie drżyj. Słuchaj Jezusa i nie zwracaj uwagi na złe skutki. Gdybyśmy uniknęli najgorszego zła, uczyniwszy krzywdę, to weszlibyśmy, zamiast uniknąć, w zło najgorsze, jakie tylko nam przydarzyć by się mogło. Droga Boża jest najlepsza. Zdążaj po niej, choćby ludzie mieli cię za głupca, a wtedy będziesz naprawdę mądrym.
Panie, prowadź sługi Swoje po równej ścieżce na świadectwo dla nieprzyjaciół ich.

Brak komentarzy: