czwartek, 31 marca 2011

Bóg nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania.


1 Samuel 19

Saul zawołał do siebie swoich najbardziej wiernych sług i powiedział im, że mają zabić Dawida.  Każdy z nich ma czekać na okazję, aby spełnić ten rozkaz.  Wtedy poznajemy mądrość Jonatana.  Jonatan uratuje Dawida używając mądrych słów.  Słowa są niesamowicie mocne.  To, co wychodzi z twoich ust może zachęcać, budować, wspierać, ożywiać albo może niszczyć, krzywdzić, upokarzać i zniechęcać.  Albo jest jeszcze trzeci wybór, to, co wychodzi z twoich ust może być nieważne, płytkie, niemądre, nie bardzo pomagające ani szkodzące, po prostu puste słowa.   

Jest napisane, „Śmierć i życie są w mocy języka,”  - Przyp. 18:21 Wiemy, że Słowo Boże ożywia.  Ale to jest werset z przypowieści Salomona i nie odnosi się do Słowa Bożego, lecz mówi o tym, że śmierć i życie są w mocy mojego i twojego języka.  To, co mówisz jest niesamowicie ważne.  

To, co wychodzi z twoich ust pokazuje, co jest w twoim sercu. Jezus powiedział „Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.”  Mat. 12:35-37

Bóg widzi twoje serce, ale my poznajemy twoje serca przez to, co wychodzi z twoich ust.  Słowa Jonatana są mądre i to mówi nam coś o nim. 
Jonatan widzi konflikt pomiędzy swoim ojcem i jego przyjacielem i ma pragnienie, aby rozwiązać ten konflikt.  To przypomina mi kazanie Jezusa, „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.”  -Mat. 5:9

Czemu ludzie, którzy czynią pokój będą nazwani synami Bożymi?  Ponieważ Bóg działa, aby czynić pokój.  Nasza rasa zbuntowała się przeciwko Bogu i powstał niepokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem.  Ludzie byli wrogami Boga.  Wtedy Bóg uczynił to, co było potrzebne, aby pojednać ludzi z sobą.  Chrześcijanie są pojednani z Bogiem dzięki Bożemu działaniu, „A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.”  -2 Kor. 5:18-19

Bóg powierzył nam słowo pojednania.  Nasz Ojciec pragnie pojednania a my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi mamy odpowiedzialność, aby używać naszych słów, aby pojednać z Nim ludzi.  Mówimy słowa, aby pojednać ludzi z Bogiem.  Mówimy słowa, aby pojednać ludzi z innymi ludźmi.  Jonatan wygląda jak prawdziwy syn Boży.  Jonatan używa swoich słów, aby pojednać Saula z Dawidem.  Nawet nie tylko chodzi mi o to, że starał się ich pojednać.  Był w tym skuteczny.  Jonatan użył dobrych argumentów.  Na pewno mówił z szacunkiem, użył stosownego tonu głosu.  Skutecznie przekonał swojego ojca, że Dawid jest wiernym sługą i Saul może mu ufać.  Jonatan pojednał Saula z Dawidem.  Jezus pojednał ludzi z Bogiem.  Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem to służba pojednania jest dana także tobie.  

A człowiek, który jest w zborze, ale powoduje podziały, ma być wykluczony ze zboru. „A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, Wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje.”  -Tyt. 3:10-11
Człowiek, który stara się powodować kontrowersje, który lubi spory i używa swoich słów, aby powodować kłótnie, ma być wyłączony ze zboru, żeby poznał swój grzech i upamiętał się. 
W niektórych sytuacjach pojednanie jest nieosiągalne.  Ale mamy mądrze używać słów, aby starać się osiągnąć pojednanie. 

Brak komentarzy: