czwartek, 7 kwietnia 2011

W przymierzu jest pewność.

1 Samuela 20
W ostatnich kilku rozdziałach czytaliśmy o konflikcie w królestwie.  Saul obecnie jest królem, ale już zostało mu objawione, że Bóg zabierze królestwo od niego.  Prawdopodobnie Saul słyszał o tym, że Samuel namaścił Dawida, aby był następnym królem w Izraelu.  I Saul zazdrości Dawidowi.  Saul jest pełny nienawiści, lęku i paranoi.  Historia jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ córka Saula jest żoną Dawida a syn Saula przyjacielem Dawida.  Więc konflikt między Saulem i Dawidem jednocześnie powoduje ogromny konflikt w całej rodzinie i w całym pałacu królewskim.  Ludzie żyją w niepewności.  Panuje chaos.

Ale w tym rozdziale głównym tematem nie jest konflikt, lecz przyjaźń w środku konfliktu.  To, co czytamy w tym rozdziale opowiada o miłości wśród nienawiści, o jedynej pewnej relacji w środku chaosu.  Kiedy niepokój panuje dookoła, czytamy o pokoju między dwoma osobami.
Nie jest to tylko historia o miłości i o przyjaźni, ale jest to historia o miłości, która była formalnie wyrażona w przymierzu.  Jonatan i Dawid zawarli przymierze.  Jest różnica pomiędzy przyjaźnią i przyjaźnią, która jest formalnie wyrażona w przymierzu.  W przymierzu wymienione są konkretne obietnice.  Więc od dnia zawarcia przymierza ludzie, którzy są jego uczestnikami mogą odnosić się do wcześniej wyrażonych obietnic. 

Postaram się wytłumaczyć różnicę pomiędzy przyjaźnią i przyjaźnią, która została formalnie wyrażona w przymierzu. Powiedzmy, że mój przyjaciel jest mechanikiem.  I powiedzmy, że nie mam pieniędzy, a mój samochód potrzebuje zmiany oleju.  Więc jestem w trudnej sytuacji, czy mogę poprosić mojego przyjaciela, aby zmienił olej w moim samochodzie za darmo?  Fakt, że jest on moim przyjacielem niekoniecznie znaczy, że będzie zadowolony z takiej prośby.  

Ale sytuacja jest całkowicie inna, jeżeli on wcześniej mi powiedział, „Ben, jesteś moim przyjacielem i chcę zrobić coś dla ciebie, nigdy więcej nie będziesz musiał płacić za zmianę oleju.  Za każdym razem, kiedy nadejdzie czas, aby zmienić olej w twoim samochodzie, przyjedź do mnie a ja zrobię to dla ciebie za darmo.”  Taka konkretna obietnica całkowicie zmienia sytuację.    

Dawid i Jonatan nie tylko byli przyjaciółmi, ale oni poszli krok dalej i zawarli przymierze.  Oni wyrazili konkretne obietnice. 
Teraz chcę, żebyśmy postarali się zrozumieć, co czuł Dawid w tym momencie.   W następnym rozdziale będziemy czytać, że Dawid opuści Izrael.  Dawid wyjedzie poza granice Izraela i będzie mieszkał w Filistii.  Dla każdego z nas ucieczka poza własny kraj byłaby ostateczną decyzją. Ale dla Żyda tym bardziej.  Jest to przeciwne zakonowi, przeciwne Bożemu planu dla jego ludu. Dawid nie ma wyboru.  Najpotężniejszy człowiek w Izraelu postanowił go zabić. Dawid nie wie, komu może ufać.  Nie wie gdzie może się ukryć. W jego życiu panuje chaos. 

A kiedy czuje niepewność, Dawid zwraca się do tego człowieka, z którym ma przymierze.  Przymierze obejmuje trwałe obietnice i poważne zobowiązania.  Kiedy wszystko dookoła było przeciwko Dawidowi, przymierze było bezpiecznym schronieniem, bastionem pewności.  Ta jedna rzecz była pewna wśród niepewności. 

Czy jest ktoś w twoim życiu, z kim masz przymierze, w razie gdybyś potrzebował pomocy?  Czy jest osoba, na którą zawsze możesz liczyć?  Czy jest osoba, która zobowiązała się, aby ci pomagać nawet, kiedy nie jesteś piękny, zdrowy i fajny?
Jeżeli jesteś Żydem, to jesteś uczestnikiem starego przymierza z wszechmocnym Bogiem.  Ale istnieje nawet lepsze przymierze niż stare przymierze.  Jezus powiedział, „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej;”
W wielu fragmentach w Biblii czytamy o nowym przymierzu.  Aby studiować Boże obietnice dane w nowym przymierzu byłoby potrzebnych wiele kazań, a mi pozostaje tylko kilka minut.  Jednak postaram się podsumować nowe przymierze.  Powiem cztery rzeczy o nowym przmierzu.

1.       Autor listu do hebrajczyków porównuje stare i nowe przymierze, pokazując jak nowe przymierze jest o wiele lepsze.  W rozdziale osiem, werset szósty, autor mówi, że w nowym przymierzu są lepsze obietnice, „o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.”
2.     Po drugie, w starym przymierzu uczestnicy mieli napisane słowo Boże i było to wspaniałe, ale w nowym dostajemy słowo Boże zapisane w naszych sercach.  Czyli w starym przymierzu ludzie nie dostawali nowego serca.  Ale w nowym przymierzu Bóg zmienia nas od środka, żebyśmy pragnęli być posłuszni słowu Bożemu.  Uczestnicy nowego przymierza chcą być posłuszni.  Hebr. 8:10
3.     Po trzecie, dzięki krwi Jezusa Chrystusa uczestnicy nowego przymierze mają zmyte swoje grzechy.  Autor listu do hebrajczyków pisze, „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy,” Hebr. 10:4 Czytamy w ewangelii Mateusza, „Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.” 
4.       Po czwarte, w nowym przymierzu dziedzictwo nasze jest wieczne.  Czytam list do hebrajczyków, rozdział dziewiąty, od wersetu piętnastego, „Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.” Hebr. 9:11-15 Uczestnicy nowego przymierza otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.  Nikt z nas, którzy żyjemy, nie dostał swojego dziedzictwa.  Dostaliśmy Ducha Świętego, który jest rękojmią dziedzictwa wiecznego.  Ale nie dostaliśmy całego dziedzictwa. Jednak jest napisane, „ci którzy są powołani, otrzymali obietnice dziedzictwo wieczne.”  W przymierzu jest pewność.

Bóg w nowym przymierzu obiecuje nam nowe serce, przebaczenie grzechów, nie tylko przeszłych grzechów, czy tylko grzechów które czynimy nieświadomie, lecz wszystkich grzechów.  Wszystkie nasze grzechy są zmyte krwią Jezusa.  Uczestnicy nowego przymierza są czyści, bez grzechu.  Bóg obiecał wieczne dziedzictwo, które przede wszystkim oznacza wieczną społeczność z nim. 

Czy jesteś uczestnikiem nowego przymierza? 
Kiedy nie wiesz, komu możesz ufać.  Kiedy w twoim życiu panuje chaos. Kiedy czujesz niepewność, czy możesz zwracać się do osoby, z którym masz przymierze? Kiedy wszystko dookoła jest przeciwko Tobie, czy jest w twoim życiu bezpiecznym schronieniem, bastionem pewności?  Ta jedna pewna rzecz jest przymierza z Bogiem. 

Brak komentarzy: