środa, 16 stycznia 2013

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce.Psalm 19.8-12
Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,
Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości. 
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. 
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. 
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. 
Również twój sługa oświecił się nimi,
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce.
Każdy z nas pragnie prawdziwej radości, głębokiego trwałego szczęście. Jestem pewny, że to radosne serce, które jest owocem Słowa Bożego w życiu człowieka jest czymś głębokim. Nie chodzi mi o to, że jest tak głębokie, że jest ukryte i niewidoczne.
Ale chodzi mi o to, że wiele ludzi, którzy bawią się i śmieją się nie mają tego, co jest opisane w tym wersecie. Na powierzchni śmieją się, ale nie mają wesołego serca.
Jeżeli twoim celem jest uśmiech, to jest on osiągalny przez alkohol i dowcipne towarzystwo. Ale jeżeli pragniesz głębokiej radości, to Boże działanie w życiu człowieka i środek, którego Bóg używa to jego Pisma.
Teraz szybciutko muszę coś dodać. Wiele ludzi myśli, że robią coś wspaniałego dla Boga, kiedy poświęcają dziesięć minut, aby czytać jego Słowo. Bóg nic nie zyskuje, kiedy czytasz jego Słowo. My czytamy Jego Pisma, ponieważ jesteśmy w potrzebie. My jesteśmy prostakami i pragniemy mądrości od Boga. My pragniemy, żeby Bóg pokrzepiał nasze dusze. My pragniemy, żeby rozweselał nasze serca.
Bóg niczego od nas nie potrzebuje. My otwieramy często Biblię, czytamy, uczymy się na pamięć, rozważamy, słuchamy kazań, rozmawiamy z innymi ludźmi o tym, ponieważ potrzebujemy, żeby Bóg błogosławił nas przez swoje Słowo.
Czy jesteś smutny? W depresji? Potrzebujesz, żeby ktoś cię rozweselił?
„Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce.” Czytaj nawet, jeżeli zmuszasz siebie, aby czytać.

Brak komentarzy: