środa, 16 października 2013

O Słabościach Kobiet

Myślę, że kobiety są słabsze w pewien sposób, a mężczyźni w inny. Kobiety są inteligentniejsze w pewien sposób, a mężczyźni są inteligentniejsi w inny. Kobiety są bardziej bojaźliwe w niektórych rodzajach okoliczności a mężczyźni łatwiej boją się innego rodzaju okoliczności.
Statystyki z USA mówią, że sześć razy więcej mężczyzn niż kobiet jest aresztowanych za zażywanie narkotyków. Dziesięć razy więcej mężczyzn niż kobiet jest aresztowanych za pijaństwo. Osiemdziesiąt trzy procent poważnych przestępstw w Ameryce jest popełnianych przez mężczyzn. Dwadzieścia pięć razy więcej mężczyzn niż kobiet jest w więzieniu. Praktycznie wszystkie gwałty popełniane są przez mężczyzn.
Chlubienie się, że jedna płeć jest lepsza od drugiej jest szaleństwem. Mężczyźni i kobiety, jak Pan ich stworzył, różnią się na setki sposobów. Jednak oni oboje są stworzeni na obraz Boga. Mężczyźni mają swoje słabości, które możemy zaznaczyć. Kobiety mają swoje.
Słabości mężczyzn i słabości kobiet nie są koniecznie negatywne.  Ponieważ jest to Boży plan, żeby „słabości”, które charakterystycznie należą do mężczyzn akcentowały i wywoływały damskie atuty (mocne strony).  I Bóg chce żeby "słabości", które charakterystycznie należą do kobiet, wywoływały i akcentowały atuty mężczyzn.
A jeśli byśmy zapisali słabości mężczyzn i słabości kobiet, wzięli te dwie kolumny i położyli je obok siebie, to zobaczylibyśmy, że Bóg chce, żeby byli oni idealnym uzupełnieniem siebie. Tak zwane „słabości męskie” i tak zwane „słabości kobiece” nie osłabiają związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale sprawiają, że staje się on silniejszy.
Biblia naucza, że męskość i kobiecość wzajemnie się uzupełniają, nie powielając siebie. Jeśli uważasz, że sposób, w jaki Bóg nas stworzył jest dobry, to bardzo wolno zbierzesz listę typowych męskich słabości lub listę typowych słabości kobiet i wyciągniesz wniosek, że jedno jest mniej wartościowe niż drugie.

Jest to Boży plan żeby mężczyźni i kobiety odgrywali swoje role w kościele i żeby całość była silniejsza z powodu tych różnych ról. 

Brak komentarzy: