środa, 9 lipca 2008

Bóg jest całkowicie suwerenny.

Bóg stworzył wszystko co istnieje i ma moc ponad wszystkim. Bóg czyni co chce i to, co czyni jest dobre. Nic nie istnieje, ani nie dzieje się bez Bożego pozwolenia. Bóg jest Bogiem!!

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.” (Objawienia Jana 4.11)

„Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Izajasza 45.7)

„Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.” (Job 1.21)

„Gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?” (Daniel 4.35)

„Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?” (Mateusza 20.15)

„Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie: Co czynisz?” (Job 9.12)

„Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.” (Przypowieści 16.4)

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” (Jeremiasza 32.27)

Brak komentarzy: