środa, 9 lipca 2008

Nie musisz zwyciężać, musisz tylko posłuchać


Mojżesz pamięta brak wiary i nieposłuszeństwo Izraela… „Dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga, i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: Z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia strwożyli serca nasze, mówiąc: Lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem, miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów.

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie; Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu,” (5 Mojżesza 1.25-32)

Hebrajczycy jednak przestraszyli się i nie poszli do ziemi obiecanej wtedy, kiedy Bóg nakazał. Mojżesz przypominał „Bóg idzie przed wami… walczy za was… na pustyni Bóg nosił cie, tak jak ojciec nosi swoje dziecię.” Bóg nie tylko dał im siłę, aby chodzić, ale Bóg także ich nosił. Nie tylko trzymał ich za ręce, nie tylko był z nimi, nie tylko był blisko, ale Bóg ich nosił.

Przez całą drogę Bóg ich nosił, a teraz Żydzi wątpili w swoje zdolności do pokonania olbrzymów. Ale oni źle zrozumieli to, czego Bóg oczekiwał od nich. Oni nie musieli zwyciężyć, oni nie musieli przejmować się wynikiem. Wynik był w Bożej ręce, oni mieli tylko uwierzyć w Boga i posłuchać się Go. Bóg troszczył się o wynik, ich odpowiedzialnością było, aby uwierzyć i posłuchać.

Czemu oni się bali i nie uwierzyli w Boga? Ponieważ źle rozumieli swoje przeszłe zwycięstwo. Nie rozumieli, że zwycięstwa w przeszłości nie były ich zwycięstwami, lecz Bożym działaniem za nich.

Cieszę się, że my nie musimy martwić się o wynik, musimy tylko uwierzyć i posłuchać. Każdy dobry dar i zwycięstwo w twojej przeszłości jest od Boga. Bóg wie jaki będzie wynik naszego posłuszeństwa. Daniel był posłuszny i Bóg ochronił go przed lwami, Szczepan uwierzył Bogu, był posłuszny a ludzie ukamienowali go. Różny może być wynik, my nie powinniśmy się nim przejmować. Wynik jest w Bożych rękach. My musimy uwierzyć i posłuchać – wtedy Bóg będzie nas prowadził i nosił.

Raduję się, że Bóg jest dobrym Bogiem który nosi mnie jak Ojciec nosi syna.

1 komentarz:

Leszek pisze...

Według wiary waszej niech się stanie- te słowa Jezusa są odpowiedzią.
Nic dodać, nic ująć.

Pozdrawiam wszystkich wątpiących
Leszek, Siedlce, Poland