sobota, 27 września 2008

Księga żywota


Co mogę zrobić żeby moje imię było wpisany do księgi żywota? Co zrobię żeby spowodować wymazanie mojego imienia z księgi żywota?
Znajdujemy księgę żywota w Biblii osiem razy w następujących wersetach - Daniela 12.1 Filip. 4:3 Obj. 3:5 Obj. 13:8 Obj. 17:8 Obj. 20:12 Obj. 20:15 Obj. 21:27
Pierwszą rzeczą którą rozumiemy jest to, że Bόg zbawi tych od wiecznego potępienia ktόrzy są zapisani w księdze żywota. Obj. 20:15 „I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Obj. 21:27 „I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.”
Jeżeli moje imię musi być w księdze abym był zbawiony, logicznym pytaniem jest „kiedy moja imię jest zapisane do księgi?” Odpowiedzią jest to, że Bόg napisał księgę żywota przed stworzeniem świata. Kiedy Biblia mόwi o wybranych, mόwi właśnie o tych, ktόrych Bόg wybrał i zapisał do księgi żywota przed stworzenia świata. „ ...I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata.” (Obj. 17:8)
Zanim Bόg stworzył Adama i Ewę, Bόg wiedział że oni będą grzeszyć. Bόg już wtedy zaplanował zbawienie grzesznikόw przez zastępczą śmierć Jezusa. Bόg już wtedy napisał księgę żywota. Bόg wybrał tych, ktόrzy będą uczestnikami żywota wiecznego. „I oddadzą mu (smokowi) pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.” (Obj. 13:8)

Wersetu ktόrego używają ludzie aby powiedzieć, że niektóre imiona są wymazywane z księgi żywota jest Obj. 3:5 „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” Niektόrzy myślą, że jest to konkretny dowόd przeciw doktrynie wytrwałości wierzących. Przypuszczają oni, że kiedy w Objawienia Jana 3.5 Bóg mόwi, że nie wymaże imienia z księgi żywota, przypuszczają oni, że niektόre inne imiona są wymazywane i że są oni ludźmi ktόrzy byli usprawiedliwieni i pόźniej stali się potępieni. Ale czy to jest prawidłowe przypuszczanie?
Obietnica „nie wymażę imienia jego z księgi żywota” nie koniecznie znaczy że inny imienia są wymazany. To jest obietnica dane temu ktόry zwyczęży, „nie wymaże twoje imie z księgi.” Bόg daje obienice temu ktόry wytrwa do konca. Nie jest napisane że ten ktόry nie zwycięży miał swoje imie w księgi i Bόg wymazał jego imie.
Są dwa inny wersety ktόry potwierdza że ten ktόry ma swoje imie napisane w księdze, będzie zwyczężać i wytrwać. Czyli że Bόg sprawia żeby ci ktόrzych sa pisany w księdze wytrwają. Przeczytamy jeszcze raz Obj. 13:8 „I oddadzą mu (smokowi) pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.” Rozumiemy że ci ktόry mają swoje imie napisane w księdze nie będą uczestniczyć w oddawaniu pokłon smokowi. Czyli mając swoje imie napisane w kziędze od założenia świata znacze że Bόg będzie cię chronił od tego bałwochwalstwa.
Podobny jest werset Obj. 17:8 „ ...I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.” Mając swoje imię w księgi chroni cię od „zdumienie się” zwierzę. Ci ktόry nie mają swoje imie w księgi od założenia świata zdumieją się. Jeżeli twoja imię jest napisane nie zdumiejesz się zwieżę.
Te wersety nauczają nam że mając twoje imię napisane w księdze skutecznie wpływa na twoja czyny. Będą dowody w twoim zyciu jeżeli twoja imie jest w księdze. Mając twoja imię napisane w księdze gwarantuje że nie będziesz uwielbiać zwierzę. Jan nie pisał, że jeżeli uwielbiasz zwieżę twoja imie będzie wycierany, lecz że jeżeli twoja imię jest napisane nie będziesz uwielbiał zwieżę.
To pasuje do Obj. 3.5 „Zwycięzca ...nie wymażę imienia jego z księgi żywota” zwyczęstwo ktόry Bόg oczekuje od nas - Bόg nas gwarantuje. Nie jest sprzeczność bardziej niż słowa Pawła, „z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie... Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (Filip. 2:12-13) To co Bόg oczekuje od nas, Bόg sprawia w nas i chcenie i wykonanie.

Musimy być czujni nie możemy być obojętny o wiary, miłości i świętości. Musimy baczyć (Hebrajczykόw 3.12) starać się (Ew. Łuk. 13.24) i dążyć (Hebrajczykόw 12.14) w życiu Chrześcijański. Ale nie możemy ufać siebie lecz musimy ufać ten ktόry nas powołał, „Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. (1 Tes. 5:24) „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. (Filip. 1:6) Walczyć musimy ponieważ tylko ten ktόry wzycięży będzie zbawiony, i walczyć będziemy ponieważ Bόg działa w nas „sprawując to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa,” (Hebr. 13:21)
Bόg pisał księga żywota przed stworzenia świata „A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.” (Rzym. 8:30)

7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Co jest Ben zastanawiające, że póki co tylko ja odpisuję na ten wpis. Ta argumentacja, że niby jak Bóg mówi że nie wymaże to i tak nikomu nie wymaże jest cieniutka jak alabaster. Wybacz ale nie mogę oprzeć się wrażeniu że w ramach doktryny teologicznej kościoła baptystycznego zostałeś wychowany oraz wyuczony na zwolennika predestynacji. Gimnastykujesz się jak nasz mistrz z Pekinu w gimnastyce artystycznej pan Blanik, aby udowodnić z Biblii coś czego tam czasem nie ma. Oj Ben, Ben... take it easy...

Janoff pisze...

Anonimowy, Bóg wybrał swój lud przed założeniem świata czy się to komuś podoba czy nie.. Biblii nie należy czytać wg. własnego widzimisię, nie można jej dostosowywać do własnych poglądów. To swoje poglądy trzeba dopasowywać do Biblii. Szkoda, że nie odnosisz tego co napisałeś do siebie

Sławek pisze...

brawo Janoff

Leszek pisze...

Stawiam sobie pytanie: czy pójdę do Nieba? Gdybym został wybrany, to znałbym odpowiedź. Ale jestem grzesznikiem- tak jak wszyscy ludzie- i czeka mnie jeszcze Dzień Sądu i mogę trafić do piekła.
Lecz nie jest to wolą Boga, gdyż posłał swego Syna aby za nas umarł.

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".

Dlatego gdybyśmy z góry byli przeznaczeni na uświęcenie, Jego ofiara byłaby niepotrzebna.
Tak więc twierdzenie, że jestem wybrany to pycha, a jak wiadomo pycha była upadkiem Szatana oraz Adama i Ewy.

Pozdrawiam i zachęcam i czytania Biblii, a nie opieranie się na poglądach poszczególnych kościołów, zborów, pastorów, liderów itp.

Leszek, Siedlce

Anonimowy pisze...

Chciałbym jeszcze coś dodać do swojego poprzedniego komentarza. Dotyczy wypowiedzi Jezusa do straconego z nim złoczyńcy zapisana w Ewangelii Łukasza 23,43 .
Otóż w pierwotnym tekście greckim nie było żadnych znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinki, ale tłumacze zazwyczaj je umieszczają, by ułatwić czytanie.
Najczęściej jednak nadają temu wersetowi taką wymowę, jak gdyby Jezus i przestępca mieli jeszcze tego samego dnia znaleźć się w Raju.
Otóż złoczyńca nie mógł tego samego dnia pójść z Jezusem do Raju. Syn Boży zmartwychwstał dopiero na trzeci dzień. Był w Szeolu (Hadesie).

Pozdrawiam
Leszek, Siedlce

Ben Layer pisze...

Pozdrawiam i zachęcam i czytania Biblii, a nie opieranie się na poglądach poszczególnych kościołów, zborów, pastorów, liderów itp.
Leszek,
Nauka przeznaczenie nie pochodzi z jakiesz nauka kościelne lecz bezpośrednia z Biblii. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właćnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.„ (Rzym. 8:28-30)

Także na ten temat polecam Efezjan 1.

Leszek pisze...

Czy z powyższego fragmentu Listu wynika iż Bóg niektórych ludzi przeznacza do chwały?
Jak to się ma do stwierdzenia, że Bóg pragnie aby wszyscy ludzie byli zbawieni?

Pozdrawiam
Leszek, Siedlce