sobota, 18 października 2008

Czy Bόg wybrał lud dla siebie?

Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. 5 Mój 7.6

Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Iz. 45.4

Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jan 6.44

Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Dz. Ap. 13.48

Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Rz 9. 11-12

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, Ef. 1.3-5

My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. 2 Tes. 2.13

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. 2 Tym 2.10

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa 1 Piotra 1.1-2

Tak

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

"A to gdy rzekł, wnet się wszczęły niesnaski między Faryzeuszmi i Saduceuszmi i także się rozerwało ono zgromadzenie.
Abowiem Saduceuszowie powiedają, iż nie masz zmartwychwstania, ani Anioła, ani Ducha, Faryzeuszowie zasię to oboje wyznawają."
Dz 23:7
"Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli"
2Tes 3:11
"Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył."
Dz 1:7

Ben Layer pisze...

Anonimowy,
Sa tematy który nie potrzebnie powodują spory. Ale nauczanie ze Bóg inicjuje relacja z ludźmi, Bóg wybiera i powoła lud dla siebie jest ważny. Nie powoduje spory miedzy ludźmi który wierzą ze Biblia jest od Boga ponieważ jest wyraźnie napisany w Biblii ponad 20 razy. Wiec nie może być kwestionowany.

Janoff pisze...

A propo wybrania, jeszcze jeden cytat:

Jan. 15:16
Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

Leszek pisze...

W tym fragmencie (Jn 15,16) Jezus mówi o wyborze przyjaciół, lecz spójrzmy na wcześniejsze wersety np. Jn 15,14, gdzie ta przyjaźń musi spełnić warunek, czyli "czynić będziecie co wam nakazuję", bo inaczej Jn 15,6 " ko nie trwa we mnie , ten zostaje wyrzucony".

Dlatego nie wyrywajmy fragmentów z kontekstu, tylko czytajmy całość, a w tym przypadku należałoby przeczytać Jana 15 od wersetu 1 do 16.

Pozdrawiam
Leszek, Siedlce