piątek, 5 grudnia 2008

Czytajmy


W liście do Rzymian Paweł nauczał, że jednym z darόw łaski jest dar nauczania. Bόg okazywał całemu Swojemu kościołowi łaskę poprzez obdarowanie go nauczycielami. Ja dziękuje Bogu za nauczycieli, ktόrych Pan używał i używa teraz w moim życiu. W naszych czasach mamy możliwość czytać nauczania z wcześniejszych wiekόw oraz z innych krajόw. Rόżne polskie zbory i wydawnictwa poświęcają czas i pienądze aby wydawać książki po to, żeby służyły Bożym dzieciom w Polsce. Wiele dobrych książek jest wydanych w języku polskim. Chciałbym kilka z nich polecić:

C.S. Lewis (1898-1963)
-Chrześcijaństwo po prostu
-Rozwód ostateczny
-Problem cierpienia
i wiele innych

Martyn Lloyd Jones (1899-1981)
-Autentyczne Chrześcijanstwo
-Wielkie Doktryny BόG OJCIEC BόG SYN
-Boża Droga Pojednania
i wiele innych

John Bunyan (1628-1688)
-Wędrówka Pielgrzyma

Sinclair Ferguson (1948-)
-Serca dla Boga
-Odkrywanie Bożej woli
-Kazanie na Górze

A W Tozer (1897-1963)
-Szukanie Boga
-Poznanie Świętego
-Radykalny krzyż

John Stott (1921-)
-Chrystus i Ty
-Krzyż Chrystusa
-Niezrόwnany

John Owen (1616-1683)
-O umartwianiu grzechu

Wszystkie te książki można zamόwić przez księgarnie internetowe i płacić przy odbierze. Możemy wykorzystać czas, ktόry często marnujemy siedząc przed telewizorem albo komputerem na to, aby bardziej poznać Boga i Jego Słowo. Wielu z nas ma zwyczaj aby odpoczywać przed telewizorem albo komputerem. Jednak możemy także odpoczywać czytając. Wyłącz telewizor, wyłącz komputer, zrόb sobie herbatę i znajdź wygodne miejsce gdzie możesz usiąść i czytać nauczanie o Bogu i jego cudownej łasce.

Brak komentarzy: