poniedziałek, 8 grudnia 2008

Dlaczego dołączyć się do kościoła? (Część 1)


Temat ten jest przymusowy dla naszych kościołów jak również dla dzisiejszych chrześcijan. Jest to istotny temat w rozumieniu tego do czego Chrystus cię powołuje jako Swojego ucznia. Przyłączenie się do kościoła nie zbawi cię, tak samo jak nie uczynią tego twoje dobre uczynki, twoja edukacja, twoja kultura, twoje przyjaźnie, twoje starania się, albo twój chrzest. Nie-chrześcijanie nie powinni starać się przyłączyć do kościoła, ale bardziej uczyć się tego co oznacza być chrześcijaninem. Ale tym którzy mienią się chrześcijanami, pozwolę sobie zadać pytanie: Co oznacza żyć chrześcijańskim życiem? Czy żyjemy chrześcijańskim życiem w pojedynkę?

Istnieje wiele więcej dobrych pytań które wskazywałyby na naszą potrzebę bycia w kościele, ale pozwolę sobie wymienić pięć dobrych powodów na przyłączenie się do kościoła który głosi ewangelię oraz kształtuje chrześcijańskie życie.

1. Upewnienie się dla siebie. Nie powinieneś przyłączać się do kościoła żeby zostać zbawionym, powinieneś przyłączyć się do kościoła aby pomogło ci to w byciu pewnym, że jesteś zbawiony. Pamiętasz słowa Jezusa z Ewangelii Jana?

"21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.
10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
17. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie."
(Jan. 14:21 Jan. 15:10 Jan. 15:14 Jan. 13:17)

W przyłączaniu się do kościoła, stawiamy siebie w pozycji w której prosimy naszych braci i siostry żeby trzymali nas odpowiedzialnymi za życie zgodnie z tym co mówimy naszymi ustami. Prosimy ich czasami żeby przypominali nam o drogach na których ich zdaniem Bóg działał w naszym życiu, a innym razem żeby kwestionowali nasze zachowanie kiedy odchodzimy od posłuszeństwa Jemu. Twoje członkostwo w lokalnym kościele jest publicznym świadectwem kongregacji wierzących, że twoje życie daje świadectwo odrodzenia.

Członkostwo w lokalnym kościele nie zbawia, ale jest refleksją o zbawieniu. A jeśli nie ma refleksji, jak możemy wiedzieć o zbawieniu które twierdzimy, że posiadamy?

W stawaniu się członkiem kościoła, ściskamy sobie nawzajem dłonie żeby być sobie znanymi oraz żeby pomagać i zachęcać jedni drugich kiedy możemy potrzebować przypomnienia o Bożym działaniu w naszym życiu, albo zakwestionowania głównych sprzeczności które istnieją pomiędzy tym co mówimy a tym co czynimy.

2. Ewangelizowanie świata. Powinieneś przyłączyć się do lokalnego kościoła także z powodu ewangelizowania świata. Razem możemy lepiej rozpowszechniać ewangelię w domu i za granicą. Możemy robić to przez nasze słowa, kiedy dzielimy dobrą nowinę z innymi oraz kiedy pomagamy innym to robić. Lokalny kościół jest ze swej natury misyjną organizacją.
Wspieramy to naszymi czynami kiedy pracujemy by ukazać Bożą miłość przez zaopatrywanie fizycznych potrzeb sierot, chorych, dzieci albo ubogich. Poprzez naszą społeczność kościołów pomagamy rozpowszechniać ewangelię po całym świecie i dostarczamy milionów dolarów i tysięcy wolontariuszy by pomóc tym którzy mają pilne fizyczne potrzeby takie jak pomoc w katastrofie, edukacja oraz niezliczone inne służby.

Nawet chociaż jesteśmy niedoskonali, jeśli Bóg autentycznie działa w nas, będzie On używał naszego życia i słów żeby pomagać demonstrować innym prawdy Jego ewangelii. Jest to szczególna rola której nie będziemy mieli w Niebie. Jest to szczególny przywilej kościoła - by być częścią Bożego planu głoszenia ewangelii całemu światu.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Jeśli kościołów lokalnych jest kilka, który wybrać?

Niezdecydowany