środa, 10 grudnia 2008

Główny temat Biblii
Biblia składa się z 66 ksiąg, napisana została przez ponad 30 autorόw w okresie około 1500 lat. Poza faktem, że wszystkie te pisma są od Boga, co łączy te księgi? Czy istnieje jeden głόwny temat Biblii? Niektόrzy ludzie myślą, że Biblia jest księgą, ktόra uczy nas tego co powinniśmy robić i jak nie powinniśmy postępować aby podobać się Bogu. Inni ludzie myślą, iż Biblia opowiada o bohaterach, ktόrzy żyli według nakazów Bożych i ktόrzy są przykładem dla nas. Wielu ludzi nie wie co stanowi głόwny temat Biblii.

Biblia jest historią odkupienia.

Pierwsze dwa rozdziały Biblii opisują doskonały wszechświat stworzony przez Boga. W doskonałym świecie nie było grzechu, bόlu, lęku, łez czy wstydu. Bόg stworzył doskonałe dzieci w swoim doskonałym świecie i miał doskonałą społeczność z nimi, one radowały się w Bogu. W trzecim rodziale przedstawiona jest wielka katastrofa, ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu i cały wszechświat się zmienił. Od tego momentu zaczyna się historia odkupienia. Biblia jest historią Bożego działania, po to aby przyprowadzić Boży lud znowu do doskonałego świata. Boże działanie służy temu, aby odzyskać doskonałą relację z ludźmi. Koniec historii jest jak początek. Ludzie znowu mają doskonałą relację z Bogiem. W przyszłym świecie nie będzie grzechu, bόlu, lęku, łez, czy wstydu tylko doskonała społeczność i radość. Ostatnie rozdziały Biblii są dokładnie jak pierwsze rozdziały, a nawet bardziej radosne.

Głόwny bohater w historii odkupienia to Jezus.
Głόwny kryzys w tej historii to grzech człowieka. Człowiek jest grzeszny i całkowicie winny przed Sprawiedliwym Sędzią, ktόry musi karać za grzech. Człowiek jest całkiem bezsilny w ratowaniu samego siebie przed Bożym gniewem.
Głόwnym działaniem w tej historii jest ratowanie człowieka. Jezus ratuje ludzi przez Jego śmiercią.

Biblia nie jest księgą stanowiącą przede wszystkim o zasadach, ktόrych musimy przestrzegać. Biblia nie jest przede wszystkim o ludziach, ktόrzy są dla nas wzorami. Biblia jest historią Bożego odkupienia. Boży projekt będzie całkowicie zrealizowany kiedy Boży lud będzie w Bożym miejscu, pod Bożym panowaniem, żyjąc po Bożemu, w Bożej świętej i kochającej obecności jako rodzina.

Brak komentarzy: