środa, 3 grudnia 2008

Przypowieści

Autorzy Biblii przekazywali prawdę przez rόżne rodzaje literatury. Kiedy czytamy Biblię musimy wiedzieć jaki rodzaj literatury czytamy, gdyż możemy coś źle zrozumieć. Jednym z wielu gatunkόw literackich użytych w Biblii jest przypowieść.

Przypowieść cechuje się zwięzłością, przedstawianiem prawdy. Celem przypowieści jest także ukazanie zawartej w niej mądrości. W większości przypowieści Biblijnych autorzy używali paralelizmów, które składają się z dwόch linii - druga służy zrozumieniu pierwszej.
NP:
Leniwa dłoń prowadzi do nędzy,
lecz ręka pracowitych ubogaca.

Często druga linia jest przeciwieństwem pierwszej, jednak zdarzają się fragmenty w których występuje inny rodzaj paralelizmu - druga linia potwierdza pierwszą.
NP:
Pan wszystko uczynił dla swoich celów,
Nawet bezbożnego na dzień sądu.

Przypowieści są odpowiednie w pewnych sytuacjach, ale przypowieść nie stanowi uniwersalnej prawdy, która pasuje w każdej sytuacji. Z tego powodu niektόre przypowieści mają charakter wprost odwrotny.
NP:
Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego.
Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego.

W niektόrych sytuacjach powinniśmy odpowiadać głupiemu, a w niektόrych powinniśmy go ignorować. Do nas należy rozpoznawanie, w ktόrych sytuacjach stosuje się przypowieści. Czytając przypowieści musimy zadać sobie pytanie: „kiedy byłem świadkiem tej prawdy?” „w ktόrych sytuacjach w moim życiu jest to prawdą?”

Przypowieść jest często powtarzającą się obserwacją, lecz nie możemy traktować jej jako obietnicy, która zawsze się spełni. Dlatego przypowieść „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” jest obserwacją, ktόra często się powtarza lecz nie jest obietnicą, ktόra zawsze się spełni.

W księdze przypowieści znajduje się także personifikacja madrości i głupoty. Przestawione są dwie kobiety, które dużo robią i mόwią przez 31 rozdziałów księgi przypowieści.
NP:
-Mądrość woła głośno na ulicy... jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie.
-Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.

Przez księgi przypowieści Boże dzieci uczą się jak mądrze postępować w wielu rόżnych sytuacjach, ktόre są tak samo aktualne w 21ym wieku jak w czasach Salomona.

Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę,
a rozumny niech zdobywa wskazówki.
-Przyp. 1:5

Brak komentarzy: