czwartek, 8 stycznia 2009

Śmierć przez pornografię (cześć 3)Bojaźń Pana
Mądrością jest życie według Bożej woli przez chodzenie z Nim w Jego łasce. Początkiem mądrości jest bojaźń Boga.

Pismo wiele razy opisuje Jedynego Prawdziwego Boga jako Krόla chwały. „Chwała” oznacza „ciężki”, „ważki” albo „najważniejszy”. Boża wola jest dla Bożego ludu najważniejsza, a nasze grzeszne pożądliwości i normy kulturowe powszechnie są traktowane lekko i płytko w porόwnaniu z Bogiem. Czyli dopόki nie boisz się Boga i Bόg nie jest ciężki (najważniejszy) w twoim życiu jesteś głupcem. Przeczytamy kilka wersetów w celu poznania jak wielki i święty jest Bόg i mam nadzieję, że pomogą nam poznać jak nieświęte i brzydkie są seksualne grzechy.

W 1 Piotr. 4:3 czytamy „Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.” Boży mężczyźni są zachęceni przez Piotra aby nie wracać do swojego pogańskiego wzorca lekkomyślnego życia i seksualnego zboczenia.

W 1 Jan. 2:15-17 czytamy, „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” Jan ostrzega, że pożądliwość oczu ciągle zwraca uwagę na obrazy i pokusy świata w ktόrym mieszkamy oraz, że musimy być czujni aby nie kochać kuszących grzechów tego świata. Ostrzeżenia Jana jest jeszcze bardziej ważne w naszej kulturze, ponieważ teraz łatwiej jest zobaczyć nagą osobę niż wziąć jedzenie z lodόwki – ponieważ aby brać coś z lodówki trzeba przynajmniej wstać i chodzić.

1 Jan. 3:9 naucza, „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.” Chociaż żaden Chrześcijanin nie będzie doskonały w tym życiu, (1 Jana 1.8) Bόg obiecał że mężczyźni chrześcijańscy mogą odchodzić od nałogowych grzechów wszelkiego rodzaju, łącznie z grzechem seksualnym, ktόre są czasami akceptowane jako niepokonani wrogowie. W praktyce znaczy to, że grzechy seksualne nie powinny być kontrolowane lecz zabite ponieważ Jezus za nie umarł.

W 1 Kor. 5:9-11 Paweł mόwi, „Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem,... żebyście z takim nawet nie jadali.” Człowiek ktόry twierdzi że jest chrześcijaninem a żyje w cudzołόstwie nie jest odpowiedni do Chrześcijańskiej społeczności, ponieważ bezcześci on innych mężczyzn i cały zbόr przez swoje nieczystości. Prawdą jest, że wielu Chrześcijan walczy z grzechami seksualnymi. Dopόki nie wyznajemy naszych grzechów do naszych najbliższych chrześcijańskich kolegόw i nie odpowiadamy za siebie to chrześcijańska przyjaźń jest tylko chrześcijańskim fałszerstwem.

W 1 Kor. 10:8 Paweł mόwi, „Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące,” Paweł przypomina nam że w historii Bόg tak gniewał się z powodu grzechu seksualnego, że zabił tysiące zboczeńców na pustyni i w innych miejscach jak Sodoma i Gomora. Tak jest - Bόg kara ludzi z powodu grzechu seksualnego, czasami chorobami, czasami nawet śmiercią. Śmierć przez pornografię jest możliwa.

W 1 Kor. 6:9-10 Paweł mόwi, „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ... Królestwa Bożego nie odziedziczą.” Grzechy seksualne nie są żartami, mężczyźni ktόrzy zostają zniewoleni przez pornografię i inne grzechy seksualne i umierają w swoich grzechach obudzą się w piekle. Tak, pornografia jest gorąca ... ale piekło także.

Masz te wersety po to żebyś rozumiał jak Bόg traktuje twoje grzechy seksualne i żebyś zaczął traktować seksualne grzechy poważnie. Grzech, Boży gniew, kara i piekło są poważnymi tematami.

Brak komentarzy: