środa, 21 stycznia 2009

Przykazania jego nie są uciążliwe
„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.” -1 list Jana 5.3

Prawdziwa miłość do Boga nie jest tylko posłuszeństwem, ale radością w posłuszeństwie. Musimy uczyć się radośnie słuchać Boga. Jeżeli myślisz, że Boże przykazania są uciążliwe, to coś jest nie tak. Problemem może jest, że nie rozumiesz kim jest Bóg.
Biedni Chrześcijanie którzy myślą: muszę czytać Biblię, muszę się modlić, muszę spotykać się z wierzącymi, muszę stać się bardziej podobny do Jezusa. Jeżeli masz takie podejście, to nie wiem czy jesteś Bożym dzieckiem. Boże objawienie dane nam w Biblii jest wielkim darem. Jeżeli nie pragniesz czytać Bożego słowa, to coś jest z tobą nie tak. Wszechmocny Bóg obiecuje, że dzięki ofierze Jezusa możemy śmiało wejść przed Jego tron i dzielić się swoimi potrzebami z Bogiem. To nie jest uciążliwa odpowiedzialność, to jest wielki dar. Bóg obiecuje, że jesteśmy przeznaczeni aby stać się podobnymi do Jego Syna. Stawanie się coraz bardziej podobnymi do Jezusa jest największym błogosławieństwem. Jezus jest doskonałym człowiekiem. Z punktu widzenia ludzi, którzy nie mają Ducha Bożego życie Chrześcijańskie jest uciążliwe. Ale jeżeli ty uważasz że jesteś Chrześcijaninem i życie Chrześcijańskie jest dla ciebie uciążliwe, to coś jest nie tak. Powinieneś sprawdzić czy Bóg zmienił twoje serce, czy to co robisz - chodzenie na nabożeństwo raz w tygodniu, nie jest tylko twoją religią, tak jak buddyzm jest religią dla innych. Prawdziwa miłość do Boga jest posłuszeństwem z chęcią. Chętnie słuchamy Boga, ponieważ wiemy że On kocha nas bardziej niż wszyscy inni, i chce tego co jest dla nas dobre.
Jestem przekonany, że radość jest istotnym aspektem życia chrześcijańskiego. Jest Bożą wolą, żeby Jego dzieci radowały się dobrymi darami Niego. Jezus jak mąż, kocha i troszczy się o kościół. Kiedy ja jako mąż daję coś mojej żonie i dzieciom, kiedy daję coś dobrego mojej żonie, chcę żeby ona korzystała z mojego daru. I pragnę więcej. Moim pragnieniem jest żeby korzystała z mojego daru nie z poczucia odpowiedzialności, ale z radością. Jestem szczęśliwy kiedy Sarah cieszy się darów które jej daję. Jezus jest doskonałym Mężem i daje nam tylko to, co jest najlepsze. Musimy radować się z darów od Jezusa. Jezus kocha i troszczy się o nas, a my musimy radować się w tym co mamy. Chrześcijanie powinni być najbardziej radosnymi ludźmi na świecie.
Nie jest właściwym podejściem, że Boże przykazania są nam dane abyśmy zasłużyli na coś. Bóg nie dał nam przykazań, aby nas sprawdzić. Nie jest tak, że ci którzy słuchają Bożych przykazań pójdą do nieba, a ci którzy nie słuchają pójdą do piekła. Boże przykazania nie są nam dane, abyśmy zasłużyli na niebo.
Boże przykazania, nie są nam także dane aby nas karać. Boże przykazania nie są nam dane aby zepsuć nam zabawę.
Właściwe podejście, to że Bóg jest dobry, Bóg nas kocha, jest jak doskonały mąż który kocha swoją żonę. Jezus mówi nam co robić, żebyśmy byli szczęśliwi i radośni. Jezus mówi nam co jest dla nas dobre. Jeżeli wierzymy, że Jezus jest dobry, to będziemy wypełniać jego przykazania, nie będą one dla nas uciążliwe i pokonamy świat który namawia nas abyśmy robili co innego.
Ja mam odpowiedzialność, aby głosić wam że Bóg jest dobry. Jeżeli w to nie wierzysz, to módl się żeby Duch Święty zmienił twoje serce.

Brak komentarzy: